EVN: Đốc thúc tiến độ các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Chiều 6/9, tại Hà Nội, ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư công của EVN theo kế hoạch năm 2022.

Cùng dự buổi làm việc còn có ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN, ông Nguyễn Xuân Nam – Phó Tổng giám đốc EVN. 

Ngày 6/12/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2048/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022; trong đó tổng vốn ngân sách nhà nước giao EVN là 920 tỷ đồng để thực hiện 3 dự án cấp điện nông thôn. 

Cụ thể, Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Nghệ An là 280 tỷ đồng; Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Lạng Sơn là 290 tỷ đồng; Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Cà Mau là 350 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, EVN đã giao kế hoạch và có nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời, liên tục đôn đốc các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện thủ tục liên quan để giải ngân hết nguồn vốn ngân sách nhà nước; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. 

Cuộc họp rà soát tình hình thực hiện các dự án đầu tư công theo kế hoạch năm 2022 của EVN. Trong ảnh, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc báo cáo về tình hình triển khai của tổng công ty.

Tại buổi làm việc, EVNNPC và EVNSPC báo cáo chi tiết về tình hình triển khai giải ngân vốn đầu tư công và những giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022.

Ông Trần Đình Nhân – Tổng giám đốc EVN yêu cầu các ban chuyên môn của EVN, EVNNPC và EVNSPC cần tiếp tục sâu sát, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh công tác giải ngân, tuân thủ các quy định hiện hành và đảm bảo nguồn vốn ngân sách nhà nước được sử dụng hiệu quả.


  • 06/09/2022 04:19
  • Nghi Viên
  • 5594