EVN ban hành Chỉ thị về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ban hành Chỉ thị số 1995/CT-EVN ngày 31/3/2020 về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) năm 2020.

Đập thuỷ điện Hàm thuận tại tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Huyền Thương

Tập đoàn yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam về công tác PCTT&TKCN ban hành kèm theo Quyết định số 1428/QĐ-EVN ngày 22/11/2018.

Kiện toàn Ban Chỉ huy và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp. Thực hiện các chỉ tiêu về công tác PCTT&TKCN đã được EVN giao cho các đơn vị trong kế hoạch năm 2020 và cụ thể hóa trong chấm điểm hiệu quả hàng năm.

Đối với các công ty thủy điện, EVN yêu cầu kiểm tra, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết của đập, thiết bị vận hành đập trước mùa mưa lũ hàng năm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các chủ đập, hồ chứa nước có liên quan thực hiện vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du; đặc biệt là khi vận hành xả lũ.

Chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn, tính toán xả lũ phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện an toàn, hiệu quả. 

Tập đoàn yêu cầu các tổng công ty điện lực kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, móng và cột điện, đường dây, trạm điện (đặc biệt là tại các địa bàn xung yếu, các cột điện ở triền dốc, bờ sông,...), đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa lũ.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia cần tăng cường các giải pháp nhằm vận hành an toàn các đường dây 220kV, 500kV, đặc biệt là đường dây 500kV Bắc - Nam. Chỉ đạo giải quyết các vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa lũ cho nhân dân.

Chi tiết Chỉ thị có file đính kèm.

Chithi1995EVN2020.pdf