EVN đảm bảo điện trong thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và lễ 30/4, 01/5 năm 2024

Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo điện, trong đó, không thực hiện các công việc phải ngừng, giảm cung cấp điện làm mất điện khách hàng trong thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4, 01/5 năm 2024 (từ ngày 27/4/2024 đến ngày 01/5/2024), trừ trường hợp xử lý sự cố.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-BCT ngày 13/12/2023 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo cung cấp điện trong các dịp Lễ, Tết và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn trong năm 2024, để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện, cung cấp điện ổn định, tin cậy phục vụ các hoạt động chính trị, xã hội, văn hoá trên cả nước trong các ngày nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương (18/4/2024), lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam (30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động (01/5/2024), Tập đoàn yêu cầu các đơn vị lập và thực hiện phương án đảm bảo cung ứng điện trong thời gian nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam và ngày Quốc tế Lao động.

Các đơn vị bố trí phương thức vận hành nguồn, lưới điện hợp lý đảm bảo an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Ưu tiên đảm bảo điện tại các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá của các địa phương.

Theo đó, các tổng công ty điện lực chỉ đạo các công ty điện lực chủ động làm việc với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm bắt thời gian, địa điểm tổ chức các sự kiện, đảm bảo cung cấp điện ổn định và đảm bảo thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong các ngày lễ. Bố trí máy phát điện dự phòng, nhằm đảm bảo điện tại các trọng điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hoá lớn của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, nhiên liệu, hệ thống thông tin liên lạc và phương tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố.

Các đơn vị Điện lực tăng cường kiểm tra, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, liên tục

Các đơn vị tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, phát quang hành lang đảm bảo an toàn tuyến dây. Phối hợp với các cấp chính quyền, công an, quân đội tại địa phương rà soát, xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

Trung tâm Điều độ Hệ thống Quốc gia thông báo cho các đơn vị phát điện đảm bảo mức độ sẵn sàng đáp ứng cao nhất khi hệ thống yêu cầu huy động.

Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy hệ thống đường truyền để vận hành an toàn hệ thống điện và mạng máy tính hoạt động tốt. Tổ chức ứng trực 24/24h phục vụ công tác điều hành của Tập đoàn.

Trung tâm Thông tin Điện lực và các tổng công ty điện lực cung cấp thông tin thường xuyên về tình hình cung ứng điện trong dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4, 01/5 năm 2024 trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn và các tổng công ty điện lực, công ty điện lực tỉnh/thành phố.


  • 16/04/2024 10:45
  • PV
  • 2825