EVN đảm bảo tiến độ các dự án lưới điện giải tỏa công suất NMNĐ BOT Nghi Sơn 2

Đó là khẳng định của ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại buổi làm việc với Công ty TNHH Điện BOT Nghi Sơn 2 và các đơn vị thuộc Tập đoàn có liên quan vào ngày 25/6, tại Hà Nội.

Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết, để đảm bảo chạy thử nghiệm cũng như giải tỏa công suất từ Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, EVN và các đơn vị đang gấp rút thi công đường dây 22kV và TBA 110kV Tĩnh Gia (Thanh Hóa) đảm bảo hoàn thành cung cấp điện cho việc chạy thử nghiệm NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 vào đầu tháng 7/2020.

Đối với việc thi công TBA 500kV Nghi Sơn và thi công đường dây 500kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia, hiện tại các đơn vị thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang gấp rút để thi công với mục tiêu đảm bảo đóng điện cuối tháng 10/2020, kịp thời giải tỏa công suất NMNĐ BOT Nghi Sơn 2.

Tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc EVN đánh giá cao sự hỗ trợ của chủ đầu tư Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 trong việc phối hợp với chính quyền các địa phương liên quan thực hiện giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi để các đơn vị thuộc EVN thi công triển khai dự án liên quan. EVN đề nghị chủ đầu tư tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ EVN trong việc bàn giao mặt bằng cũng như công việc liên quan thi công hạng mục đấu nối trong phạm vi mặt bằng NMNĐ Nghi Sơn 2; tiếp tục phối hợp và hỗ trợ làm việc với các địa phương Thanh Hóa, Nghệ An để thúc đẩy tiến độ đường dây 500kV đấu nối. EVN giao EVNNPT phối hợp xây dựng kế hoạch, lịch trình thực hiện việc này.

Tại buổi làm việc, đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết: Để đảm bảo khả năng cung cấp điện từ đường dây 22kV xuất tuyến sau TBA 110kV Tĩnh Gia phục vụ chạy thử nghiệm NMNĐ BOT Nghi Sơn 2 trong thời gian từ ngày 15/07/2020 đến ngày 30/09/2020, với công suất tăng thêm là 12MW, EVNNPC giao Công ty Điện lực Thanh Hóa và Ban Quản lý dự án Phát triển Điện lực thực hiện các dự án. Về cơ bản, việc cấp điện cho NMNĐ Nghi Sơn 2 từ đường dây 22kV không có vướng mắc, chỉ đợi Công ty TNHH Điện BOT Nghi Sơn 2  ký hợp đồng với Công ty Điện lực Thanh Hóa để bắt đầu cấp điện.

Đối với thi công TBA 500kV-900MVA Nghi Sơn, ông Phạm Lê Phú – Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: Dự án có quy mô lắp đặt 2 MBA 500/220kV-450MVA và phần đường dây đấu nối từ NMNĐ Nghi Sơn 2 sang NMNĐ Nghi Sơn 1 dự kiến dài khoảng 0,35km. Theo kế hoạch ngày 26/6 sẽ khởi công dự án và hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 10/2020.

Đối với ĐD 500kV đấu nối NMNĐ Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia có quy mô xây dựng 2 ĐD 500kV mạch kép, chiều dài 2x39,6km, với 219 vị trí cột. Trên toàn tuyến đã trả tiền bồi thường được 198/219 vị trí cột, vận động bàn giao được 214/219 vị trí cột. Hiện tại còn một số hộ dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa chưa nhận tiền bồi thường.

EVNNPT sẽ tiếp tục làm việc, đôn đốc UBND thị xã Nghi Sơn phê duyệt phương án bồi thường các khoảng cột còn lại để trả tiền trong tháng 6/2020.

Đôn đốc và phối hợp với UBND các xã và các nhà thầu thi công tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường các vị trí móng còn lại. Đồng thời, phối hợp cùng các cơ quan liên quan của thị xã Nghi Sơn hoàn thiện các thủ tục cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công, trong trường hợp quá trình tuyên truyền, vận động các hộ dân vẫn không đồng thuận với chủ trương, chính sách bàn giao mặt bằng.

Đối với tỉnh Nghệ An, EVNNPT sẽ phối hợp với Hội đồng bồi thường huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, thị xã Thái Hòa và thị xã Hoàng Mai khẩn trương kiểm đếm xác định lại mật độ, đường kính cây thực tế để hoàn thiện thủ tục phê duyệt phương án bồi thường các vị trí móng còn lại và hành lang tuyến để chi trả tiền trong tháng 6/2020.

Phối hợp với Hội đồng bồi thường huyện Nghĩa Đàn và UBND các xã giải quyết các vướng mắc và tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường các vị trí móng còn lại và hành lang tuyến cho đơn vị thi công.

 


  • 25/06/2020 06:00
  • Chiến Thắng