EVN đánh giá kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2023

Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ (VSTBPN) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) họp đánh giá kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2023 vào sáng 11/10, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm - Trưởng Ban VSTBPN EVN chủ trì hội nghị từ điểm cầu Hà Nội.

Cuộc họp có sự tham dự của các thành viên Ban VSTBPN EVN, Trưởng ban VSTBPN của 9 tổng công ty/công ty trong EVN và các đơn vị liên quan.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến ngày 1/10/2023, tỷ lệ lao động nữ toàn EVN chiếm 20,67% so với tổng số lao động, cán bộ nữ làm công tác quản lý từ cấp phòng/ban/phân xưởng/đội ở đơn vị cấp 3 trở lên là 1.685 người, chiếm 13,05% tổng số cán bộ lãnh đạo, quản lý, tăng so với cuối năm 2022 là 63 người.

EVN cũng thường xuyên kết hợp với các đơn vị trong và ngoài nước như Hiệp hội Phát triển Quyền năng Phụ nữ (VBCWE), Worldbank, Đại sứ quán Thụy Điển,... tổ chức các lớp đào tạo cho cán bộ nữ về nhận thức và truyền thông bình đẳng giới; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ nữ.

Về nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chăm lo con CBCNV, Ban VSTBPN EVN đã phối hợp với Công đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức biểu dương 38 gia đình CBCNV tiêu biểu cấp EVN, 301 gia đình CBCNV tiêu biểu cấp đơn vị, khen thưởng 60 cháu là con CBCNV đoạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022-2023 và tổ chức gặp mặt 2.784 cháu học sinh giỏi tiêu biểu đại diện cho 38.041 cháu học sinh giỏi và tiên tiến các cấp.

Phó Tổng giám đốc EVN, Trưởng Ban VSTBPN EVN Võ Quang Lâm chủ trì cuộc họp 

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, kết quả đã đạt được của Ban VSTBPN EVN trong công tác phát triển, thực hiện bình đẳng giới năm 2023.

Phó Tổng giám đốc EVN cho rằng, trong thời gian tới, công tác tuyển dụng cần có sự điều chỉnh về chỉ tiêu tuyển dụng, tỉ lệ lao động nữ trong tuyển dụng cho hợp lý với tình hình thực tiễn, thực hiện việc bổ sung, luân chuyển cán bộ nữ theo quy hoạch nhân sự, đảm bảo chất lượng công việc, sản xuất và kinh doanh.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cũng yêu cầu cần tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới; tổ chức các cuộc thi và hoạt động nhằm tôn vinh lực lượng lao động nữ trong EVN.  Phó Tổng giám đốc EVN cũng chỉ đạo Ban VSTBPN EVN tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động, chăm lo thật tốt đời sống vật chất, tinh thần của nữ CBCNV và công tác an sinh xã hội theo đúng Thỏa ước lao động tập thể đã được ký kết.


  • 11/10/2023 01:52
  • Minh Thanh
  • 4037