EVN được kí hợp đồng mua bán điện với chủ đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà vào vận hành sau ngày 30/6/2019

Đó là một trong những nội dung tại Văn bản số 3641/BCT-ĐL ngày 21/5/2020 của Bộ Công Thương gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc phát triển điện mặt trời mái nhà theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn bản của Bộ Công Thương nêu rõ, ngày 28/4/2020, EVN đã có văn bản đề xuất Bộ Công Thương cho phép Tập đoàn tiếp tục kí hợp đồng mua bán điện với các chủ đầu tư dự án điện mặt trời mái nhà đã đưa vào vận hành thương mại sau ngày 30/6/2019 theo Hợp đồng mua bán điện mẫu cho dự án điện mặt trời mái nhà quy định tại Thông tư số 05/2019/TT-BCT ngày 11/3/2019 của Bộ Công Thương, có điều chỉnh giá mua bán điện phù hợp với Quyết định số 13/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi xem xét, Bộ Công Thương đồng ý cho phép EVN xem xét, thực hiện đề xuất trên trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn về điện mặt trời được ban hành và có hiệu lực.

Cũng theo Bộ Công Thương, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2020 về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, Bộ Công Thương đã xây dựng và đang xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị về Dự thảo Thông tư quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời, trong đó có điện mặt trời mái nhà. Dự kiến, Thông tư hướng dẫn sẽ được ban hành trong tháng 6/2020.


  • 22/05/2020 05:00
  • Nguyễn Thủy
  • 23106