EVN hoàn thành di dời đường điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc - Nam trong quý II/2020

Đây là mục tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 442/CĐ-TTg ngày 16/4/2020, về việc giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Ngày 17/4/2020, Phó Tổng giám đốc EVN Phạm Hồng Phương đã ký văn bản số 2711/EVN-QLXD gửi Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung và miền Nam yêu cầu phối hợp thực hiện di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đường điện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án.

EVN yêu cầu 4 Tổng công ty phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải, các Ban QLDA đường giao thông và các địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện công tác di dời công trình hạ tầng kỹ thuật đường điện phục vụ GPMB Dự án cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đảm bảo tiến độ bàn giao xong mặt bằng trong quý II/2020, phù hợp với tiến độ triển khai Dự án đường giao thông.

Trên toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam có 77 điểm giao chéo với các đường dây truyền tải điện do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) quản lý. Đối với hạ tầng điện có cấp điện áp từ 110kV trở xuống, EVN đã phân cấp cho các tổng công ty điện lực khu vực. Trong đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) có 56 điểm giao chéo. Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có 18 điểm giao chéo. Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) có 157 điểm giao chéo.

Hiện tại, các đơn vị có liên quan của EVN đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện quy trình di dời hạ tầng điện khi địa phương bố trí mặt bằng.