EVN hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023

Sáng 7/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị pháp chế, hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 và ký thoả thuận hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Đại học Luật Hà Nội.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương; bà Đỗ Thị Thanh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp; bà Vũ Thị Nhung, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ - Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Về phía Trường Đại học Luật Hà Nội có ông Chu Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhà trường; ông Đoàn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV EVN; ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; ông Trần Đình Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; ông Nguyễn Đức Cường, Thành viên HĐTV EVN; ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN; ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (bên trái) và ông Đoàn Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội (bên phải) đại diện ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội.

Hội nghị pháp chế, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 nhằm tổng kết công tác pháp chế, trong đó có công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật, các quy định có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của EVN và đơn vị, đồng thời đưa ra giải pháp phương hướng nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Theo báo cáo của EVN về tình hình thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2021 - 2023 và sơ kết Đề án nâng cao năng lực, tổ chức hoạt động pháp chế trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021-2025 (Đề án pháp chế), từ năm 2022 đến nay, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã ban hành trên 1.600 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến EVN, các đơn vị thành viên, trong đó có 284 văn bản quy phạm pháp luật có tác động trực tiếp đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN, các đơn vị thành viên.

Bộ phận pháp chế tại EVN và các đơn vị đã và đang thực hiện việc cập nhật, phổ biến các quy định mới của pháp luật, đánh giá tác động, rà soát sửa đổi bổ sung các quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) cho phù hợp. Đồng thời, kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật. Tính đến tháng 10/2023, trong 41 chỉ tiêu, giải pháp được nêu tại Đề án pháp chế đã có 10 nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu hoàn thành 100%; 12 nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu hoàn thành từ 80% đến dưới 100%; 15 nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu hoàn thành từ 50% đến dưới 80%; 4 nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu hoàn thành dưới 50%. Kết quả này cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVN, lãnh đạo đơn vị cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ pháp chế từ EVN đến các đơn vị, cũng như toàn thể CBCNV trong EVN.

Đặc biệt, ngày 7/11/2022, EVN đã đưa vào sử dụng Hệ thống Pháp điển quy chế quản lý nội bộ (QCQLNB) dùng chung trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, pháp điển toàn bộ QCQLNB của 9 tổng công ty trong EVN với tổng số 398 QCQLNB (tương đương gần 18.000 trang văn bản được pháp điển) và khoảng 300 văn bản (tương đương 11.000 trang văn bản được số hóa làm tài liệu dẫn chiếu phục vụ cho việc pháp điển QCQLNB). Kể từ khi đưa vào vận hành đến nay, trang Pháp điển QCQLNB đã có gần 16.500 lượt truy cập tìm kiếm, sử dụng.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, QCQLNB, EVN đã thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các QCQLNB để hình thành một hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản trên Cổng Thông tin pháp chế EVN. Một số đơn vị thuộc EVN còn xây dựng tủ sách pháp lý với nhiều đầu sách; xây dựng thư viện điện tử, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho người lao động, tập huấn kỹ năng tư vấn pháp luật, thực hiện “ngày Pháp luật”, “ngày Pháp chế”, phát hành các chuyên san “Tuân thủ pháp luật”…

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trường Đại học Luật Hà Nội. Thỏa thuận hợp tác gồm 8 lĩnh vực. Trong đó, nội dung tập trung vào hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phục vụ cộng đồng; hoạt động tư vấn; nghiên cứu khoa học pháp lý; chuyển đổi số; tuyên truyền; trao đổi chuyên gia và kết quả nghiên cứu khoa học...

Ban Pháp chế EVN báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế giai đoạn 2021 -2023 và sơ kết Đề án pháp chế

Một số kết quả trong công tác pháp chế EVN giai đoạn 2021 - 2023:
  • Góp ý hơn 3.656 dự thảo văn bản pháp luật (VBPL).
  • Rà soát 1.617 VBPL, đánh giá tác động của 284 VBPL, thông báo đến tất cả các ban, đơn vị.
  • Tổ chức trên 2.000 lần tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật, Quy chế Quản lý nội bộ và các chuyên đề khác cho trên 500.000 lượt CBCNV.
  • Thực hiện 188 bản tin “Bản tin pháp luật” trên Cổng Thông tin pháp chế EVN.
  • Tham mưu cho lãnh đạo EVN về khía cạnh pháp lý trong các hoạt động của EVN đối với trên 200 nội dung công việc.