EVN nghiệm thu đề tài nghiên cứu về nâng cao hiệu quả lấy nước đổ ải

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tiến hành nghiệm thu đề tài “Đánh giá thực trạng lấy nước và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả lấy nước trong các đợt điều tiết nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ”. Đề tài do Viện Quy hoạch Thủy lợi chủ trì nghiên cứu.

Tham dự cuộc họp nghiệm thu có ông Ngô Sơn Hải – Phó Tổng giám đốc EVN, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài; ông Nguyễn Tân Bình – Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Văn Tỉnh – Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT), Ủy viên Hội đồng và 10 thành viên của Hội đồng nghiệm thu đề tài.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá cao tính thực tiễn của đề tài

Mục tiêu của đề tài là xây dựng kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa Đông Xuân phù hợp, đảm bảo đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện; Xây dựng kế hoạch vận hành xả nước từ các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng trong thời kỳ xả nước gia tăng; Xác định yêu cầu kỹ thuật cần cải tạo, nâng cấp công trình lấy nước dọc hệ thống sông Hồng, bảo đảm lấy nước chủ động, không phụ thuộc vào dòng chảy bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. Đồng thời có các đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ và các cơ quan liên quan về quy trình vận hành hồ chứa đã được ban hành.

Theo đánh giá của hội đồng, đề tài đã tìm ra rất nhiều điểm mới như: Kiến nghị điều chỉnh quy trình xả nước gia tăng đã được áp dụng trong năm 2019 và năm nay cũng đang áp dụng. Cụ thể, trong đợt 1 lấy nước đổ ải, duy trì mực nước tại Hà Nội 1,8m để đảm bảo đẩy mặn; Đợt 2, duy trì mực nước bình quân tại Hà Nội là 2m, mực nước nhỏ nhất là 1,6m; Đợt 3, chỉ cần duy trì mực nước tại Hà Nội ở mức 1,4m. Năm 2019, đã tiết kiệm được lượng nước xả từ các hồ chứa thủy điện trong thời kỳ đổ ải vụ Đông Xuân là 1,4 tỷ m3. Năm nay, dự kiến tiết kiệm được khoảng 1,8 tỷ m3.

Đề tài cũng đưa ra các biện pháp công trình, phi công trình để cải thiện hiệu quả lấy nước của các công trình ở hạ du hệ thống sông. Ngoài ra, đề tài tìm ra giải pháp tối ưu hóa giá trị kinh tế mà nước mang lại từ các hồ chứa; nâng cao nhận thức trong việc sử dụng nước của các địa phương; giải quyết mâu thuẫn trong việc sử dụng nước giữa các ngành.

Đại diện Viện Quy hoạch thủy lợi trình bày báo cáo đề tài trước Hội đồng

Kết luận tại cuộc họp, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Viện Quy hoạch Thủy lợi trong hơn 2 năm qua. Thực tiễn áp dụng kết quả nghiên cứu vào vụ đổ ải năm trước đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đánh giá các mục tiêu chính của đề tài đã đạt được, đáp ứng yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đặt ra. Đồng thời mong muốn, Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT căn cứ trên kết quả nghiên cứu đề tài có đề xuất kiến nghị với Chính phủ để điều chỉnh quy trình vận hành hồ chứa phù hợp với thực tiễn.