EVN tập trung triển khai thực hiện giá điện mới

Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện được Bộ Công Thương ban hành ngày 04/5/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung bố trí lực lượng cán bộ công nhân viên khẩn trương triển khai thực hiện nhiều công tác với tiêu chí đảm bảo quyền lợi cho bên mua điện.

Tất cả 5 Tổng công ty Điện lực của EVN đều phát triển ứng dụng CSKH dành cho khách hàng của mình quản lý. Trong ảnh là ứng dụng chăm sóc khách hàng EVNHCMC CSKH của Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Chốt chỉ số công tơ đo đếm điện trong ngày 04/5/2023

Việc thực hiện chốt chỉ số công tơ đo đếm điện phải được thực hiện trong ngày 04/5/2023 đối với tất cả các khách hàng mua điện (trừ công tơ bán lẻ điện sinh hoạt), thông báo chỉ số đến khách hàng trong vòng 24h theo các hình thức thông báo đã thỏa thuận trong Hợp đồng mua bán điện. Việc thông báo chỉ số của khách hàng cần kết hợp thông báo địa chỉ của công cụ tính toán hoá đơn trực tuyến trên Website CSKH/App CSKH để khách hàng chủ động tính tiền điện sử dụng.

Đối với các khách hàng lắp đặt công tơ ba giá, công tơ trạm chuyên dùng, công tơ tổng bán buôn điện các đơn vị có thể áp dụng nội dung “theo phương thức do hai bên thỏa thuận” theo quy định tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về thực hiện giá bán điện, để thực hiện chốt chỉ số bằng hệ thống đo đếm từ xa và gửi thông báo chỉ số đến khách hàng theo các hình thức gửi thông tin được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện, ưu tiên các kênh qua Email/Zalo/SMS.

Đối với các hộ khách hàng mua điện sinh hoạt (có ngày ghi chỉ số công tơ không trùng với ngày điều chỉnh giá điện) sẽ áp dụng cách tính tiền điện theo phương pháp nội suy dựa trên các thông số: lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số, số ngày sử dụng điện thực tế, mức sử dụng điện của từng bậc tính theo số ngày thực tế giữa hai kỳ ghi chỉ số.

Niêm yết công khai, tiếp nhận giải quyết thắc mắc, chú trọng công tác dịch vụ khách hàng

Niêm yết công khai Quyết định số 1062/QĐ-BCT, Quyết định số 377/QĐ-EVN, Thông tư số 16/2014/TT-BCT, Thông tư số 25/2018/TT-BCT, Thông tư số 06/2021/TT-BCT và các văn bản hướng dẫn về giá bán điện của Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương tại tất cả các địa điểm giao dịch với khách hàng, Website Chăm sóc khách hàng, Website EVN,… theo quy định. 

Các thắc mắc, hỏi đáp về giá điện của khách hàng được tiếp nhận từ Website EVN/kênh truyền thông mạng xã hội của EVN được tới các Trung tâm CSKH. Các đơn vị ty điện lực cần bố trí bộ phận giao dịch khách hàng có đủ trình độ, có thái độ giao tiếp văn minh, lịch sự để giải đáp, xử lý kịp thời, chính xác các thắc mắc từ khách hàng hoặc được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng, không để xảy ra các sai sót làm ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, Giám đốc các đơn vị Điện lực trực tiếp tổ chức việc giải quyết các kiến nghị của khách hàng liên quan đến tiền điện trong vòng 24h.

Kiểm soát hóa đơn, đặc biệt là các trường hợp khách hàng có sự thay đổi trong kỳ hóa đơn (treo tháo hệ thống đo đếm, thay đổi biên bản tỷ lệ giá, thay đổi mục đích sử dụng…) để tránh các sai sót. Tăng cường kiểm tra áp giá bán điện đúng mục đích, đối tượng sử dụng điện; rà soát lại số hộ sử dụng điện sinh hoạt dùng chung công tơ đo đếm điện để áp giá đúng mức bậc thang đảm bảo chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành. Các công tác hỗ trợ cho các đơn vị trong việc lập hóa đơn tiền điện tháng 5/2023 được tập trung bố trí lực lượng 24/7.


  • 06/05/2023 11:12
  • Theo https://erav.vn/
  • 4606