EVN tham gia đoàn công tác của Chính phủ làm việc tại tỉnh Bắc Giang

Ngày 14/8 tại Bắc Giang, đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Bắc Giang về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tình hình cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân tại địa phương là một trong những nội dung được báo cáo tại buổi làm việc.

Về phía tỉnh Bắc Giang có ông Dương Văn Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang; ông Lê Ánh Dương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có ông Đặng Hoàng An – Chủ tịch HĐTV EVN.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên (bên trái) phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Cụ thể về tình hình cung ứng điện, trong giai đoạn 2016-2020, điện thương phẩm tỉnh Bắc Giang tăng trưởng ở mức cao, bình quân 21,23%/năm. Các năm 2020 - 2021, tỉ lệ này giảm xuống còn tương ứng là 16,01% và 10,17% do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đánh giá chung, ngành Điện đã cơ bản đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Đối với việc triển khai thực hiện các dự án theo quy hoạch đã được duyệt, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện công tác đầu tư phát triển lưới điện 110kV và trung hạ thế theo quy hoạch phát triển điện lực tỉnh/thành phố giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 và các quyết định bổ sung/điều chỉnh quy hoạch do Bộ Công Thương phê duyệt. Với việc bám sát tình hình phát triển phụ tải và quy hoạch được duyệt, EVNNPC đã triển khai thực hiện các công trình lưới điện đảm bảo cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đáp ứng kịp thời yêu cầu cấp điện một số khu vực có tốc độ tăng trưởng nóng của tỉnh. 

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Giang đã tạo điều kiện, giúp đỡ EVN và các đơn vị của EVN cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục nỗ lực đảm bảo cung cấp điện cho sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân của tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch HĐTV EVN cũng kiến nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo các Sở ban ngành phối hợp, hỗ trợ EVN và các đơn vị thành viên trong công tác phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư đối với các dự án lưới điện phân phối triển khai trên địa bàn theo quy định Luật đầu tư; tạo điều kiện và hỗ trợ trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình điện theo quy hoạch được duyệt.

Đối với việc triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, EVN đề nghị tỉnh Bắc Giang phối hợp với ngành Điện và các đơn vị liên quan để xây dựng, trình phê duyệt và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 219/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (về phần điện).

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu tỉnh Bắc Giang khẩn trương rà soát, nghiên cứu, cập nhật, điều chỉnh quy hoạch tỉnh; chủ động đề xuất hoàn thiện quy hoạch vùng trên cơ sở tích hợp chủ trương, định hướng của quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành quốc gia, đặc biệt là 4 quy hoạch vừa được Chính phủ phê duyệt, để làm cơ sở cho triển khai các dự án trọng điểm trong lĩnh vực năng lượng trong thời gian tới. Đồng thời, xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành địa phương để sẵn sàng tiếp nhận, triển khai các dự án trọng điểm vùng, địa phương trong lĩnh vực năng lượng.

Đối với EVN, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu tỉnh Bắc Giang phối hợp với ngành Điện để sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, đảm bảo điện cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Về phía tỉnh Bắc Giang, ông Dương Văn Thái - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Bắc Giang, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang trân trọng cảm ơn EVN và các đơn vị thành viên đã quan tâm đầu tư các dự án điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho tỉnh. Ông Dương Văn Thái khẳng định, tỉnh Bắc Giang sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để EVN và các đơn vị thành viên triển khai đầu tư hạ tầng ngành Điện trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ các vướng mắc, tồn tại. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cũng mong muốn ngành Điện tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trong việc đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân của tỉnh.


  • 14/08/2023 05:14
  • H.Linh
  • 7040