EVN triển khai thu tiền điện liên tuyến

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, từ tháng 8/2016, EVN đã triển khai thu tiền điện liên tuyến cho khách hàng tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Các dịch vụ như: Phục hồi cấp điện, lắp đặt công tơ... đều đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về thời gian giải quyết

Theo đó, khách hàng tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có thể thanh toán tiền tại bất kỳ quầy thu tiền điện nào của các công ty điện lực trực thuộc. Đối với các địa phương khác, khách hàng có thể thanh toán tiền tại quầy thu tiền điện bất kỳ thuộc cùng công ty điện lực.

Lộ trình đề ra là trong năm 2017, khách hàng sử dụng điện có thể thanh toán tiền điện tại quầy thu tiền điện bất kỳ trên cả nước.

Bào cáo của Ban Kinh doanh EVN, 8 tháng năm 2016, các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của EVN đều được hoàn thành tốt hơn cùng kỳ năm 2015, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn về thời gian giải quyết. 

Cụ thể, trong toàn Tập đoàn, việc phục hồi cấp điện sau sự cố trong vòng 2 giờ đạt 95,86%; tỷ lệ thông báo ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp đạt 99,95%; công tác thay thế thiết bị đóng cắt trung thế trong vòng 3 ngày đạt tỷ lệ 99,34%; công tác lắp đặt công tơ sinh hoạt khu vực nông thôn dưới 5 ngày đạt 99,72%; lắp đặt công tơ sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn dưới 3 ngày đạt 98,47%...

Một số dịch vụ điện năng đã đạt tỷ lệ 100% đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn về thời gian như: Chỉ tiêu thay thế thiết bị đóng cắt hạ thế dưới 1 ngày, hoàn trả tiền điện dưới 3 ngày...

Trong 9 tháng, các tổng công ty điện lực đã cấp điện mới cho 7.262 khách hàng trung áp, với thời gian thực hiện bình quân các công việc thuộc trách nhiệm của Điện lực là 7,18 ngày. Đây là nỗ lực của EVN trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ.


  • 05/10/2016 03:19
  • N.H
  • 24764