EVNGENCO 1: Tập trung nâng cao độ tin cậy, khả dụng trong vận hành các nhà máy

Đây là một trong các chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đối với Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty, ngày 9/1.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Sinh - Phó Tổng giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng giám đốc EVNGENCO 1 cho biết, Tổng công ty triển khai thực hiện SXKD năm 2018 trong rất nhiều khó khăn, thách thức nghiêm trọng: Công tác cung ứng than trong nước cho sản xuất điện chưa đáp ứng được nhu cầu, các nhà máy phải sử dụng lượng than dự phòng để phát điện, có thời điểm một số tổ máy nhiệt điện đã phải dừng vận hành hoặc giảm công suất do không đủ than.

Năm 2018, toàn Tổng công ty đã nỗ lực sản xuất được 32,2 tỷ kWh, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có 24,2 tỷ kWh sản xuất từ nhiệt điện than và 8 tỷ kWh từ thủy điện.

Trong năm, EVNGENCO 1 đã tích cực tham gia thị trường điện với chiến lược hợp lý, tuân thủ các quy trình, quy định của thị trường và đạt được các kết quả nhất định.

Thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Tổng công ty đã tổ chức đào tạo cho hơn 9.500 CBCNV, chú trọng đào tạo chuyên sâu, chuyên gia và áp dụng KHCN trong hoạt động sản xuất – kinh doanh nhằm tăng năng suất lao động.

Lãnh đạo EVNGENCO 1 báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Tổng công ty

Dù vậy, độ tin cậy, độ khả dụng, suất sự cố của các tổ máy nhiệt điện của EVNGENCO 1 trong năm qua không đạt chỉ tiêu kế hoạch. Cùng đó, công tác đảm bảo an toàn trong xây dựng và vận hành còn để xảy ra sự cố rất đáng tiếc.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành nhấn mạnh, trước bối cảnh nhiều khó khăn trong công tác cung ứng điện năm 2019, lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị của EVNGENCO 1 cần nâng cao trách nhiệm, sâu sát với các nhiệm vụ, kế hoạch Tập đoàn giao, đặc biệt trong công tác quản lý vận hành các nhà máy và đảm bảo than cho phát điện.

EVNGENCO 1 cần chú trọng nâng cao độ khả dụng, tin cậy các tổ máy nhiệt điện, đáp ứng huy động của hệ thống điện. Đối với các dự án điện đang triển khai, cần nhanh chóng thúc đẩy tiến độ, đưa vào vận hành thương mại.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao cờ thi đua và bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2018

Chủ tịch HĐTV EVN cũng yêu cầu EVNGENCO 1 tập trung thực hiện tái cơ cấu, thực hiện đúng lộ trình cổ phần hóa. Đồng thời, toàn Tổng công ty cần nhanh chóng tiếp cận và ứng dụng các thành tựu của cuộc CMCN 4.0 vào các hoạt động quản lý, vận hành, sửa chữa các tổ máy, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả SXKD.

Trước chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch EVNGENCO 1 khẳng định, năm 2019, toàn thể CBCNV Tổng công ty sẽ phấn đấu sản xuất 36,8 tỷ kWh, kinh doanh hiệu quả, đảm bảo lành mạnh tài chính. EVNGENCO 1 sẽ thực hiện các bước cổ phần hóa theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, tập trung hoàn thành phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Để chuẩn bị nguồn than cho năm 2019, Tổng công ty đã hoàn thành ký các hợp đồng mua bán than năm 2019 cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than trong nước với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc. EVNGENCO 1 cũng sẽ nhanh chóng đưa tổ máy Duyên Hải 3 mở rộng, Đa Nhim mở rộng và Nhà máy điện mặt trời Hồ Đa Mi vào vận hành thương mại, bổ sung nguồn điện cho đất nước. Đồng thời, sẽ chú trọng vận hành các nhà máy điện hiệu quả, đảm bảo môi trường.


  • 09/01/2019 05:42
  • N.H
  • 20927