EVNHANOI đảm bảo điện phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã lập phương án đảm bảo điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ kỳ họp 6, Quốc hội khóa XV dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20/10/2023 đến ngày 30/11/2023, tại Hà Nội.

Cụ thể, EVNHANOI không thực hiện ngừng giảm cung cấp điện để cải tạo nâng cấp toàn bộ lưới điện cao, trung, hạ thế cấp cho các điểm đảm bảo điện từ 0h00’ ngày 20/10/2023 đến hết 24h00’ngày 30/11/2023. Xây dựng phương án đảm bảo điện an toàn liên tục, có dự phòng cho khu vực Tòa nhà Quốc hội, các trụ sở Văn phòng Quốc Hội, các khách sạn, nhà khách phục vụ đại biểu họp Quốc hội, các cơ quan thông tin đại chúng và các cụm văn hoá vui chơi phục vụ các hoạt động chào mừng.

EVNHANOI thực hiện công tác diễn tập các phương án đảm bảo điện tại Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: ĐVCC.

Những địa điểm đặc biệt quan trọng được cấp điện bằng 2 nguồn điện lưới với hệ thống tự động chuyển nguồn (ATS) và máy phát điện dự phòng cùng hệ thống UPS sử dụng cho ánh sáng, âm thanh phía trong hai phòng họp thường vụ, phòng họp báo. EVNHANOI cũng đã tổ chức trực và xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24h trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp tại các đơn vị trong tổng công ty, nhất là tại các công ty điện lực quận có các hoạt động phục vụ trên địa bàn.

Trong thời gian đảm bảo điện, EVNHANOI cũng bố trí tăng cường kiểm tra, tuần canh hành lang tuyến cáp để ngăn ngừa các trường hợp đào bới vi phạm hành lang an toàn tuyến cáp gây sự cố. Bên cạnh đó, chủ động liên hệ với các đơn vị có liên quan kiểm tra vận hành, thử tải các hệ thống tại các điểm đảm bảo điện.

Ngoài ra, các công ty điện lực đã chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng và các máy phát điện, hợp bộ lưu động cùng cáp cấp nguồn cho máy sẵn sàng làm việc để dự phòng xử lý sự cố cũng như đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống.