EVNICT đạt danh hiệu Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021

Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã vinh dự đạt danh hiệu Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021 do Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức.

Lễ công bố và vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam được diễn ra sáng ngày 9/10 tại Hà Nội.

EVNICT đã đạt danh hiệu Top 10 ở lĩnh vực doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, giải pháp chuyển đổi số với 2 sản phẩm đại diện: Tin học hóa quy trình sửa chữa bảo dưỡng thiết bị điện theo phương pháp RCMHệ thống thông tin tích hợp văn phòng điện tử và tiện ích hành chính (gồm D-Office và Module các tiện ích hành chính văn phòng).

Chương trình Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam năm 2021 được phát động và triển khai từ ngày 7/4/2021. Quy trình đánh giá gồm 3 vòng: Sơ tuyển hồ sơ; Thuyết trình và thẩm định thực tế; Bình chọn chung tuyển. Chương trình đã nhận được 194 đề cử trong 18 lĩnh vực, từ 167 doanh nghiệp, tăng 14% về số lượng đề cử và 67% số lượng doanh nghiệp tham gia so với năm 2020. Toàn bộ hoạt động nộp hồ sơ tham gia, thuyết trình, đánh giá, chấm điểm, bình chọn TOP 10 đều được thực hiện trực tuyến 100%.

Hội đồng đánh giá đã nhất trí lựa chọn 104 đề cử từ 76 doanh nghiệp, tổ chức xứng đáng vinh danh Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam 2021 tại 16 lĩnh vực.

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Giám đốc EVNICT (đứng giữa) nhận giải.

Là hoạt động thường niên được tổ chức từ năm 2014, chương trình mang tên gọi mới “Top 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam” từ năm 2020, thay cho tên gọi cũ “Chương trình 50+10 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam". Sau 7 năm tổ chức, chương trình đã lựa chọn và giới thiệu được 390 lượt doanh nghiệp. Đặc biệt, chương trình năm nay còn bổ sung thêm 4 lĩnh vực mới là fintech, proptech, edtech và healthtech.

Giải thưởng EVNICT đạt được một lần nữa khẳng định vai trò nòng cốt của công ty trong quá trình chuyển đổi số của EVN, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 EVN trở thành doanh nghiệp số.

Trước đó, EVNICT đã đạt 10 danh hiệu Sao Khuê do VINASA trao tặng cho các sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu, 01 lần đạt danh hiệu Top 10 vào năm 2020 và 02 lần đạt danh hiệu Top 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam (vào các năm 2017, 2018).

* Hệ thống phần mềm Tin học hóa quy trình thực hiện sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo phương pháp RCM là sản phẩm đặc thù đã và đang được triển khai áp dụng tại các nhà máy điện thuộc EVN. Hệ thống phần mềm cung cấp cho các đơn vị thực hiện quy trình sửa chữa bảo dưỡng tập trung vào độ tin cậy (tiếng Anh là Reliability Centered Maintenance, gọi tắt là RCM) theo các hướng dẫn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành, thay vì các công cụ thủ công như Excel, Word,...nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức.

* Hệ thống thông tin tích hợp văn phòng điện tử và tiện ích hành chính của EVNICT bao gồm phần mềm Digital Office và các module tiện ích phục vụ công tác hành chính văn phòng, hiện đang được sử dụng tại văn phòng cơ quan EVN, 9 tổng công ty, các đơn vị thành viên thuộc EVN, góp phần nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính tại EVN.

 


  • 09/10/2021 05:06
  • PV
  • 10277