EVNNPC đã giảm 29,39 tỷ đồng tiền điện cho khách hàng

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết, tháng 6/2021, Tổng công ty bắt đầu triển khai hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 3) cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, với tổng số tiền đã giảm là 29,39 tỷ đồng.

Dự kiến, số tiền giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 cho khách hàng trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố miền Bắc bị ảnh hưởng dịch COVID-19 là trên 260 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Cụ thể, EVNNPC giảm giá bán điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất (quy định tại Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019) cho khách hàng sử dụng điện là cơ sở lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở đang thực hiện làm nơi cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19; giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế đang được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19.

Không thực hiện hỗ trợ giảm tiền điện đối với các cơ sở phục vụ phòng, chống bệnh COVID-19 thu phí cách ly y tế tập trung.

Thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc và các đơn vị thành viên đã thực hiện niêm yết công khai về chính sách hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 3 tại các địa điểm giao dịch, các website của Tổng công ty và đơn vị.

Tổng công ty cũng báo cáo UBND tỉnh/thành phố; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng địa phương rà soát, chuẩn xác thông tin về các đối tượng khách hàng được hỗ trợ đợt 3; hướng dẫn khách hàng về trình tự, thủ tục để thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định, đúng đối tượng.


  • 19/07/2021 09:15
  • B. Hoa
  • 7488