EVNNPT tham khảo hệ sinh thái số của Viettel

Vừa qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu chuyển đổi số và giải pháp chuyển đối số vào lĩnh vực truyền tải điện.

EVNNPT ứng dụng thiết bị bay không người lái UAV vào quản lý vận hành đường dây truyền tải điện

Theo Phó Tổng giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến, có nhiều sự tương đồng giữa EVNNPT và Viettel như mạng lưới trải rộng cả nước cũng như nhu cầu ứng dụng công nghệ trong vận hành cao. Các sản phẩm trong hệ sinh thái số của Viettel cũng phù hợp với định hướng phát triển của EVNNPT như: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và UAV trong phân tích nhận dạng, thực tại ảo (VR) trong huấn luyện, thực tế tăng cường (AR) cho cán bộ hiện trường; Ứng dụng robot tự động hóa quy trình (RPA), hệ thống thông tin báo cáo tổng hợp (BI Dashboard).

Qua buổi hội thảo, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm và tìm hiểu thêm về các giải pháp của Viettel như nBox, Chatbot, OCR, ứng dụng di động cho CBCNV; các giải pháp ứng dụng trong lĩnh vực Đảng, Công đoàn; phương pháp và bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành số nhằm đo lường mức độ cải thiện hàng tháng, quý năm.

Hai bên cùng thống nhất thực hiện các bước thử nghiệm chứng minh công nghệ đối với các giải pháp phù hợp với nhu cầu của EVNNPT trong thời gian sắp tới.

 


  • 22/06/2021 03:00
  • Ngân Hà
  • 4209