Hội đồng Thành viên EVN bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổng hợp

Chiều 5/10, tại Hà Nội, ông Dương Quang Thành - Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổng hợp thuộc HĐTV EVN cho ông Nguyễn Quốc Minh.

Theo Quyết định số 196/QĐ-EVN ngày 01/10/2020, HĐTV EVN điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Minh - Phó Trưởng Ban Chiến lược phát triển thuộc HĐTV EVN giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổng hợp thuộc HĐTV EVN, từ ngày 01/10/2020.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành (bên trái) trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổng hợp thuộc HĐTV EVN đối với ông Nguyễn Quốc Minh.

Theo Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, ông Nguyễn Quốc Minh là cán bộ trẻ, giàu năng lực chuyên môn. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Chiến lược phát triển, ông Minh luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng, đặc biệt trong công tác tham mưu các quy định, quy chế, quyết nghị của HĐTV EVN...

Trên cương vị mới, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị ông Nguyễn Quốc Minh tiếp tục phát huy thế mạnh và kinh nghiệm sẵn có, cùng tập thể Ban hoàn thành xuất sắc công tác tham mưu cho HĐTV, đồng thời phối hợp có hiệu quả với các ban, đơn vị trong Tập đoàn. 

Ông Nguyễn Quốc Minh bày tỏ cảm ơn HĐTV EVN đã tin tưởng, giao nhiệm vụ và cam kết sẽ cùng với tập thể Ban đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tập đoàn giao.