Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy EVN định kỳ tháng 8/2020

Ngày 10/8, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn phiên định kỳ tháng 8/2020.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu kết luận

Tham dự có đồng chí Lê Văn Phùng – Phó Vụ trưởng Vụ kiểm tra Tài chính (Ủy ban Kiểm tra Trung ương), đồng chí Hồ Xuân Trường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW).

Hội nghị đã thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua Quyết định phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành; thông qua chương trình công tác toàn khóa; thông qua Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ.

Hội nghị cũng thông qua chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời thông qua một số nội dung liên quan đến công tác phát triển Đảng.

Buổi chiều cùng ngày, cũng diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ II. 

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tiếp tục nghiên cứu các chương trình, kế hoạch trên, nếu có góp ý gửi về các Ban tham mưu của Tập đoàn để bổ sung, chỉnh sửa trước khi ban hành, làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ toàn khóa.