Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA điện 1 năm 2021

Đảng ủy Ban QLDA điện 1 vừa tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Truyền thông EVN, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức và Nhân sự EVN, Văn phòng EVN.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN đánh giá công tác chuẩn bị kiểm điểm năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Ban QLDA điện 1 đã được làm đúng theo hướng dẫn, yêu cầu của Đảng ủy EVN, các nội dung đầy đủ và chi tiết cả trong công tác xây dựng Đảng cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, Đảng bộ đã chỉ rõ kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền chỉ ra, gợi ý kiểm điểm ở kỳ kiểm điểm trước.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tuy nhiên, công tác xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ chính trị năm 2021 của Đảng ủy vẫn chưa thể hiện rõ việc lường hết các rủi ro về thủ tục, thời gian thực hiện thẩm định đối với các dự án. Mặc dù đã nỗ lực chỉ đạo giải quyết những tồn tại, nhưng một số đồng chí trong Ban chấp hành tại một số thời điểm, trong một số công việc cụ thể còn chưa thực sự có được những giải pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ công việc.

Để phát huy những thành quả đã đạt được trong năm qua và khắc phục tối đa các hạn chế nêu trên, đồng chí Nguyễn Đức Cường đề nghị Đảng ủy Ban QLDA điện 1 chỉ đạo xây dựng, ban hành nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022 của Đảng bộ với những mục tiêu sát thực, lường trước tối đa các rủi ro có thể diễn ra và nghiên cứu những giải pháp chủ động ứng phó. Xây dựng chương trình công tác của Ban chấp hành trong năm 2022 với đầy đủ các nội dung lãnh đạo về mọi mặt công tác, chi tiết các vấn đề Đảng ủy cần thảo luận, quyết định trong từng kỳ họp, luôn kiểm tra, điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế triển khai để đảm bảo tính sát thực và hiệu quả lãnh đạo. Duy trì việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, các đồng chí Ban chấp hành phụ trách chi bộ thực hiện theo đúng nghị quyết, kết luận đã ban hành. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy trên cơ sở nguyên tắc, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, phân công công việc và điều hành khoa học, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân các đồng chí Ban chấp hành trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Bùi Phương Nam - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA điện 1 cho biết: Năm 2021, Đảng ủy Ban đã chỉ đạo bộ máy chuyên môn cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của cấp trên. 

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Ban chỉ đạo chuyên môn hoàn thành toàn bộ các hồ sơ và được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình các giai đoạn Dự án NMTĐ Sơn La. Đối với Dự án NMTĐ Lai Châu, đã hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán (lập, trình, thẩm tra báo cáo quyết toán tổng thể dự án), EVN đang xem xét phê duyệt quyết toán tổng thể. Đối với một số dự án trọng điểm khác như: Dự án xây dựng NMTĐ Hòa Bình mở rộng, đã hoàn thành bàn giao cho nhà thầu 97% diện tích mặt bằng, đảm bảo yêu cầu thi công; đối với Dự án Cơ sở hạ tầng dung chung cho các nhà máy điện tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III, khối lượng dự kiến hết năm nay đạt 70% tiến độ theo kế hoạch; Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô – Tương Dương đã được triển khai thi công đạt và vượt tiến độ yêu cầu.


  • 29/11/2021 05:40
  • Xuân Tiến
  • 9233