Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 năm 2022

Ngày 29/11, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Ban QLDA Điện 1. Tham dự hội nghị có đại diện các ban tham mưu của Đảng ủy EVN.

Báo cáo tại hội nghị kiểm điểm, đồng chí Bùi Phương Nam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Điện 1 cho biết: Trong năm 2022, Đảng bộ Ban luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy EVN. Đảng ủy Ban, Ban Giám đốc kế thừa, đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của các thế hệ lãnh đạo. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động trong Ban luôn nhiệt huyết trong công việc, có trình độ chuyên môn cao và kinh nghiệm thực tiễn sau khi tham gia quản lý các dự án lớn. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động và các tổ chức đoàn thể luôn đoàn kết, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN phát biểu tại hội nghị kiểm điểm

Đảng ủy Ban QLDA Điện 1 đã tập trung lãnh đạo, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong Đảng bộ.

Đảng ủy đề ra các chủ trương, nghị quyết và lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc thực hiện công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, tuân thủ quy trình trong việc sắp xếp, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ và chế độ chính sách với cán bộ.

Đảng ủy Ban luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, đảm bảo dân chủ trong thảo luận và thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, quyết định các chủ trương, nghị quyết.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Ban QLDA Điện 1 đã lãnh đạo thực hiện quyết toán Dự án NMTĐ Sơn La và Lai Châu. Dự án NMTĐ Hòa Bình mở rộng đã hoàn thành giải trình các cấp có thẩm quyền và Bộ Công Thương đã cho phép dự án được thi công trở lại. Công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành việc bàn giao diện tích mặt bằng phục vụ thi công.

Các dự án tại Trung tâm Điện lực Dung Quất đang được triển khai theo đúng chỉ đạo của EVN. Các dự án lưới điện truyền tải bám sát kế hoạch, điển hình như: Dự án thay thiết bị và nâng công suất TBA 220kV Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, Dự án Đường dây 220kV Nậm Mô (Lào) – Tương Dương, Dự án Trạm biến áp 500kV Lào Cai và các đường dây 220kV đấu nối, Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân BCH Đảng bộ Ban QLDA Điện 1

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Cường – Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN cùng các đồng chí trong đoàn, đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Ban QLDA Điện 1. Đảng ủy Ban đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung còn hạn chế, nên đã cơ bản khắc phục được các tồn tại, hạn chế của năm 2021. Những nội dung chưa khắc phục được chủ yếu thuộc về yếu tố khách quan, cần tiếp tục nỗ lực khắc phục trong những tháng cuối năm 2022.

Đoàn công tác của Đảng ủy EVN cũng chỉ ra một số hạn chế tại Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 như: một số văn bản trong quá trình triển khai còn chưa ban hành theo đúng hình thức, tiến độ thực hiện một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Đồng chí Nguyễn Đức Cường cùng các đồng chí trong đoàn đề nghị Đảng ủy Ban QLDA Điện 1 chỉ đạo xây dựng, ban hành nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ với những mục tiêu sát thực, lường trước tối đa các rủi ro có thể diễn ra và nghiên cứu những giải pháp để chủ động ứng phó. Tiếp tục đẩy mạnh, duy trì việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chi bộ, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ thực hiện theo đúng nghị quyết, kết luận đã ban hành. Thường xuyên chỉ đạo rà soát việc ban hành các văn bản triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên để đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy trên cơ sở nguyên tắc, chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, phân công công việc và điều hành khoa học, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; phát huy trí tuệ tập thể đi đôi với đề cao trách nhiệm cụ thể đối với cá nhân các đồng chí Đảng ủy viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp của Đảng ủy. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc và chương trình công tác của Đảng ủy trong nhiệm kỳ, chương trình làm việc năm 2023.

Tiếp thu ý kiến của đoàn công tác, đồng chí Bùi Phương Nam – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ban QLDA Điện 1 xin hứa sẽ cùng với tập thể Ban chấp hành Đảng bộ sẽ lãnh đạo Ban khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những kết quả đạt được để xây dựng Đảng bộ Ban QLDA Điện 1 hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2023.


  • 29/11/2022 05:09
  • Bài Xuân Tiến. Ảnh Đinh Liên
  • 3620