Kịp thời tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch

Chiều 3/6, tại tỉnh Quảng Bình, đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm việc với UBND tỉnh Quảng Bình về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB), hỗ trợ và tái định cư các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Quảng Trạch.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Quảng Bình có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Về phía Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng có ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo.

Về phía EVN, có Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Tài Anh, Phó Giám đốc Ban QLDA điện 2 Đỗ Thành Tài.

Trung tâm Điện lực Quảng Trạch gồm có 3 dự án: Dự án Cơ sở hạ tầng thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch, Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I và Dự án LNG Quảng Trạch II. Thời gian qua, với sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương liên quan, Dự án đã cơ bản bám sát tiến độ đề ra. Tuy nhiên, hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, cần sớm được tháo gỡ để bảo đảm tiến độ Dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Phong Phú phát biểu tại buổi làm việc

Cụ thể, tại dự án NMNĐ Quảng Trạch I vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường, GPMB cho hạng mục kênh nhận nước làm mát, tuyến đường ống cung cấp nước ngọt, khu vực băng tải than, đường ống xả nước làm mát, hạng mục bãi xỉ.

Riêng tại khu vực các chòm 1, 2, 3 thôn Vịnh Sơn, hiện trạm bơm cấp nước của Công ty cấp nước Hòn La chưa được lập phương án bồi thường; còn 52 thửa đất sản xuất nông nghiệp do UBND xã Quảng Đông quản lý và cây trồng của các hộ dân thuộc chòm 3 chưa hoàn thành công tác bồi thường.

Đối với dự án LNG Quảng Trạch II, hiện còn 1 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường và 9 hộ chưa nhận tiền hỗ trợ hoa màu; có 28 thửa đất chưa được UBND xã Quảng Đông thực hiện hoàn thành xác nhận nguồn gốc sử dụng đất... Về công tác tái định cư, đến nay vẫn chưa xác định quy mô đầu tư xây dựng khu tái định cư giai đoạn 4…

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn công tác và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc tại các hạng mục của dự án NMNĐ Quảng Trạch I, dự án LNG Quảng Trạch II, cũng như công tác bố trí tái định cư.

Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Hoàng Trọng Hiếu (thứ 3 từ phải sang) và Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh (thứ 4 từ phải sang) tham dự buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú nhấn mạnh, các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, các sở, ban, ngành, địa phương liên quan cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Đối với những vướng mắc tại hạng mục tuyến ống cung cấp nước ngọt cho NMNĐ Quảng Trạch I, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần tập trung chỉ đạo để cơ bản hoàn thành trước ngày 20/6.

Các trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, GPMB nhưng không được chấp hành, cần thực hiện các biện pháp hành chính theo quy định của pháp luật; đối với 19 thửa đất ở khu vực bãi xỉ, UBND xã Quảng Đông phải hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất trước ngày 20/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú nhấn mạnh.

Về phương án đầu tư xây dựng trạm bơm nước của Trạm rađa 535, lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện Quảng Trạch hoàn thành các thủ tục liên quan trước ngày 30/6; đối với phương án bồi thường trạm bơm nước của Công ty cấp nước Hòn La, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để có phương án kiểm đếm bắt buộc bảo đảm theo quy định trước ngày 15/6. Về công tác tái định cư và bến neo đậu tàu thuyền, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch xác định rõ quy mô đầu tư xây dựng khu tái định cư giai đoạn 4; đồng thời khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan đến bến neo đậu tàu thuyền và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/6, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tích cực phối hợp Ban Quản lý dự án Điện 2 để kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB nhằm bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm ngành năng lượng.