Ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin

Ngày 7/5, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT).

Tham dự lễ ký kết có ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, ông Lương Bá Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam; Ban Lãnh đạo Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin.

Lễ ký kết nhằm tăng cường trao đổi thông tin giữa 2 bên, thúc đẩy sự phát triển của hai đơn vị nói riêng và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung. Đồng thời, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hạ tầng và các phần mềm dùng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; góp phần triển khai chuyển đổi số. 

Lễ ký kết giữa Công đoàn Điện lực Việt Nam và EVNICT

Hai bên sẽ hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam. Hàng năm, hai bên sẽ cùng tổ chức chương trình hợp tác phù hợp với điều kiện và tình hình hoạt động cụ thể như: Đào tạo, trao đổi kinh nghiệm, các hoạt động giao lưu khác trong điều kiện cho phép, phù hợp tình hình thực tế.

Song song đó, Công đoàn ĐLVN sẽ thường xuyên trao đổi, nắm bắt thông tin người lao động tại EVNICT, kiến nghị với lãnh đạo Tập đoàn hoàn thiện chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi chính đáng của người lao động; đặc biệt là chính sách đặc thù để giữ chân những cán bộ, chuyên gia giỏi.