Lập Ban công tác liên ngành xử lý công việc khi dừng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 545/QĐ –TTg ngày 20/4/2017 về việc thành lập Ban công tác liên ngành xử lý công việc khi dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo đó, Ban công tác liên ngành giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xử lý các vấn đề về kinh tế - tài chính và kỹ thuật khi dừng đầu tư Dự án này. Ban công tác gồm: Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban; 2 Phó Trưởng ban gồm: Thứ trưởng Bộ Công Thương (Phó Trưởng Ban Thường trực) và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Các Ủy viên gồm: Một Thứ trưởng của các bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; một lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận; Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Về nhiệm vụ, Ban công tác giúp Thủ tướng Chính phủ trong phạm vi thẩm quyền giải quyết các vấn đề về kinh tế - tài chính và kỹ thuật liên quan đến việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện các công việc khác theo phân công của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Ban công tác thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ về kinh tế - tài chính và kỹ thuật; giải quyết các vấn đề có tính liên ngành liên quan đến dừng đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; định kỳ và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các nhiệm vụ được giao; đề xuất, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các nội dung vượt thẩm quyền.

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực của Ban công tác. Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành phần Tổ giúp việc Ban công tác bao gồm cán bộ, chuyên viên các bộ, ngành, đơn vị tham gia Ban công tác và mời các chuyên gia thích hợp khi cần thiết.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm. 

Quyetdinh545CP2017.pdf