Lập kế hoạch vận hành thị trường điện phải đảm bảo công bằng, minh bạch đối với các thành viên tham gia

Đó là một trong những quy định tại Quyết định số 43/QĐ-ĐTLĐ ngày 16/3/2020 vừa được Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ban hành.

Theo Quyết định này, việc lập kế hoạch vận hành thị trường điện phải thực hiện theo nguyên tắc đảm bảo an ninh cung cấp điện, đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn cao nhất trong điều kiện thực tế của hệ thống; đảm bảo công bằng, minh bạch đối với các thành viên tham gia thị trường điện.

Ngoài ra, việc lập kế hoạch cũng phải tuân thủ yêu cầu về chống lũ, tưới tiêu và duy trì dòng chảy sinh thái theo các quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được phê duyệt và các đăng ký của đơn vị phát điện có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. 

Đồng thời, đảm bảo ràng buộc về nhiên liệu sơ cấp cho các nhà máy nhiệt điện; các điều kiện kỹ thuật cho phép của các tổ máy phát điện và lưới điện truyền tải; thực hiện các thoả thuận về sản lượng và công suất trong các hợp đồng xuất, nhập khẩu điện; hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện; đảm bảo huy động nguồn điện theo mục tiêu tối thiểu hoá chi phí mua điện cho toàn hệ thống.

Số liệu đầu vào được sử dụng tính toán lập kế hoạch vận hành thị trường điện và tính toán giá trị nước bao gồm: Phụ tải hệ thống điện; thông số thủy văn; kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa; thông số nhà máy thủy điện; thông số nhà máy nhiệt điện; nhiên liệu; giới hạn truyền tải; tiến độ công trình mới; kế hoạch xuất, nhập khẩu điện; dịch vụ phụ trợ; các số liệu hợp đồng mua bán điện; phương thức giao nhận điện năng; các số liệu chung của thị trường.

Xem chi tiết tại file đính kèm

QD_43_QD_DTDLnam2020.pdf