Lịch cắt điện một số thành phố lớn

TT Thành phố Ghi chú
1 Thủ đô Hà Nội  
2 Thành phố Hồ Chí Minh  
3 Thành phố Hải Phòng  
4 Thành phố Đà Nẵng  
5 Thành phố Cần Thơ  

 


  • 31/07/2011 12:00
  • EVN EIC
  • 14160