Lưới điện truyền tải miền Trung - Tây Nguyên trước mốc 1/11/2021

Khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên được coi là “vựa điện gió” của cả nước, với nhiều dự án điện gió được đầu tư xây dựng tại đây. Trước ngày 1/11/2021 là thời hạn để các dự án điện gió vào vận hành thương mại, hưởng giá bán điện ưu đãi của Chính phủ. Vậy, công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải chuẩn bị "đón" nguồn điện này đang được triển khai như thế nào?

Công ty Truyền tải điện 3 (PTC 3) là đơn vị quản lý vận hành lưới điện truyền tải khu vực này. Đến nay, có 23 dự án nhà máy điện gió với tổng công suất 2.254,2MW đăng ký đấu nối vào lưới điện do PTC 3 quản lý (chiếm khoảng 40% tổng công suất đăng ký thử nghiệm COD của nhà máy điện gió vào hệ thống điện quốc gia). Trong đó, có 4 nhà máy đã đóng điện vận hành với tổng công suất 586,2 MW.

Theo ông Nguyễn Công Thắng - Giám đốc PTC 3, để đảm bảo an toàn cho lưới điện truyền tải khi các dự án điện gió vào vận hành thương mại, PTC 3 đã cử cán bộ phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư trong các khâu thỏa thuận thiết kế kỹ thuật, thỏa thuận phương án thi công, kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối. 

Ông Thắng khẳng định, công ty đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các thủ tục pháp lý, cũng như yêu cầu về kỹ thuật. Công ty cũng đã chủ động thực hiện sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, rà soát và thay thế thiết bị không đảm bảo an toàn trước thời điểm các nhà máy điện gió phát điện lên lưới truyền tải. Đặc biệt, công ty đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý vận hành để thực hiện kiểm tra, sửa chữa đường dây không cần cắt điện như: vệ sinh cách điện hotline; sử dụng thiết bị bay không người lái để kiểm tra các thiết bị/đường dây,…

Công nhân PTC 3 kiểm tra, nghiệm thu  trước khi đóng điện công trình đường dây 500kV đấu nối vào Nhà máy Điện gió Ea Nam, tháng 8/2021

Theo phân tích của Công ty Truyền tải điện 3, việc đóng điện hàng loạt các nhà máy điện gió sẽ dẫn đến nhiều vấn đề trong vận hành hệ thống điện như: đầy tải, quá tải dài hạn, điện áp thấp,… Ngoài ra, đơn vị quản lý vận hành cũng gặp khó khăn trong việc bố trí nhiều nhân sự để phối hợp thỏa thuận thiết kế kỹ thuật, thỏa thuận phương án thi công, nghiệm thu đóng điện các điểm các điểm đấu nối, đặc biệt là công tác đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong quá trình cắt điện phục vụ thi công, thí nghiệm các điểm đấu nối.

Đặc biệt, trong tình hình mới với tính chất phức tạp, khó lường của đại dịch COVID-19, để đảm bảo hoàn thành mục tiêp kép "vừa chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo các hoạt động sản xuất - kinh doanh", PTC 3 cũng phải đối mặt với nhiều thử thách trong việc sắp xếp, bố trí và điều động nhân sự phục vụ công tác quản lý vận hành hệ thống lưới điện truyền tải trong khu vực.

Vừa qua, Công ty Truyền tải điện 3 tổ chức hội thảo trao đổi công tác phối hợp quản lý vận hành lưới điện truyền tải có đấu nối các nhà máy năng lượng tái tạo trên lưới do PTC3 vận hành.

Tham dự có đại diện các chủ đầu tư các nhà máy năng lượng tái tạo đấu nối, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia và các điều độ miền Trung, Nam. Hội thảo đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý vận hành, chia sẻ những khó khăn vướng mắc để đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên.


  • 28/09/2021 06:00
  • Chiến Thắng
  • 9214