Mục tiêu giảm thời gian mất điện bình quân của mỗi khách hàng ở TP.HCM dưới 97 phút

Thông tin từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC), năm 2021, Tổng công ty phấn đấu thực hiện chỉ số SAIDI (thời gian mất điện bình quân của mỗi khách hàng) bằng hoặc nhỏ hơn 97 phút.

EVNHCMC sẽ áp dụng triệt để các công nghệ tiên tiến, các biện pháp thi công, sửa chữa lưới điện không giây gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng như: thi công, sửa chữa trên đường dây đang mang điện (live-line) đối với lưới điện trung thế, cao thế; áp dụng đại trà phương pháp bảo dưỡng lưới điện theo phương pháp CMB (bảo trì theo điều kiện/bảo trì dựa trên tình trạng thiết bị); tập trung hoàn thành công tác sửa chữa, bảo dưỡng các công trình lưới điện đúng tiến độ theo kế hoạch.

Công nhân EVNHCMC thi công, sửa chữa lưới điện live-line trên lưới điện trung thế

Cùng với đó, Tổng công ty tiếp tục đẩy mạnh tự động hóa lưới điện như: duy trì 100% TBA 110kV hoạt động theo mô hình không người trực/điều khiển xa; nghiên cứu, xây dựng thành công TBA 110kV kỹ thuật số; nâng tỉ lệ tự động hóa lưới điện trung thế lên 40%...

EVNHCMC cũng tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành hệ thống điện; tăng cường ứng dụng các thiết bị phục vụ công tác thử nghiệm, chẩn đoán góp phần giảm sự cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; thực hiện hiệu quả các giải pháp ngăn ngừa, giảm sự cố trên lưới điện, đặc biệt đối với các nhóm nguyên nhân sự cố phổ biến; tập trung vào công tác quản lý hành lang lưới điện cao áp, rà soát hoàn thiện cấu trúc mạch vòng...

Trong năm 2020, chỉ số SAIDI của EVNHCMC đạt 43,8 phút. Để có được thành quả này, EVNHCM đã thực hiện 14.409 lượt thi công live-line trên lưới điện trung thế, tăng 4.856 lượt so với năm 2019; thực hiện 6.647 lượt vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao trên lưới điện trung thế và 20 lượt trên lưới điện cao thế. Đặc biệt, cùng với 16 tổ thi công live-line trung thế đáp ứng yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng, thi công lưới điện của các Công ty Điện lực, EVNHCMC cũng đã đào tạo thành công 01 tổ thi công live-line 110kV, đưa vào hoạt động trong tháng 12/2020.

Trong năm qua, EVNHCMC cũng đã hoàn tất chuyển đổi và đang vận hành hiệu quả 100% TBA 110kV theo mô hình không người trực/điều khiển xa, trong đó 48/54 TBA đã hoàn toàn không còn người trực vận hành. Hoàn tất trang bị và vận hành hiệu quả chức năng mini SCADA cho 100% tuyến dây 22kV, trong đó 30% tuyến dây công cộng có chức năng DAS/DMS (tự động hóa cấp độ 2). Lưới điện 110kV được duy trì vận hành đáp ứng tiêu chuẩn N-1, các trạm trong khu vực nội thành đạt chỉ tiêu N-2, không để xảy ra tình trạng non/đầy/quá tải kéo dài ở chế độ vận hành bình thường.


  • 19/02/2021 02:24
  • B.Hoa
  • 3753