Năm 2018, Công ty Thủy điện Ialy nộp ngân sách 1.128 tỷ đồng

Năm 2018, Công ty Thủy điện Ialy đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách đối với Nhà nước. Trong đó, nộp cho tỉnh Gia Lai 373 tỷ đồng, tỉnh Kon Tum 570 tỷ đồng và Quỹ phát triển rừng Việt Nam 185 tỷ đồng.

6 tổ máy của Nhà máy Thủy điện Ialy vận hành an toàn, hiệu quả trong năm 2018 - Ảnh Ngân Hà

Tổng tiền nộp ngân sách bao gồm 861 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước và thuế thu nhập doanh nghiệp; 203 tỷ đồng phí dịch vụ môi trường rừng và 64 tỷ đồng phí khai thác tài nguyên nước.

Năm vừa qua, Công ty đã thực hiện tốt công tác điều tiết hồ chứa, vận hành khai thác hiệu quả lượng nước về 3 nhà máy thủy điện gồm Ialy, Pleikrông, Sê San 3 với sản lượng điện sản xuất đạt 5,58 tỷ kWh (bằng 110,3% kế hoạch EVN giao).

Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật, các nhà máy đều đạt và vượt chỉ tiêu về tỷ lệ điện tự dùng, tỷ lệ thời gian dừng máy sự cố, tỷ lệ thời gian dừng máy bảo dưỡng do EVN giao.

Năm 2019, Công ty dự kiến kế hoạch sản xuất 4,95 tỷ kWh, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh do Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao,  thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.


  • 11/03/2019 04:24
  • Xuân Tiến
  • 17606