Năm 2023, EVNHANOI phấn đấu đạt mức tiết kiệm điện tối thiểu 2,2% tổng điện năng tiêu thụ

Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) vừa ban hành kế hoạch thực hiện “Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023”, trong đó đặt mục tiêu tiết kiệm từ 2,2% điện thương phẩm trở lên.

Để đạt được mục tiêu trên, EVNHANOI đã xây dựng nhiều giải pháp sử dụng năng lượng dành riêng cho từng nhóm khách hàng khác nhau.

Với nhóm các đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng vốn ngân sách nhà nước, cơ quan công sở, tòa nhà văn phòng, bệnh viện, trường học, tổng công ty đặt mục tiêu phấn đấu hằng năm tối thiểu tiết kiệm từ 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm trở lên.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Hà Nội. Ảnh: ĐVCC.

Các tòa nhà cơ quan, trường học nên tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia. Hàng tháng, các công ty điện lực thống kê sản lượng điện tiêu thụ của khách hàng thuộc nhóm trên, nếu tăng từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước sẽ khuyến cáo cho khách hàng biết.

Các khách hàng sản xuất, ban quản lý khu, cụm điểm công nghiệp được yêu cầu đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã ký kết trong hợp đồng mua bán điện, điều hòa phụ tải, dịch chuyển ca sản xuất, giảm công suất giờ cao điểm, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn trong giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị hoạt động không tải.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phải đảm bảo tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm và phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn.

EVNHANOI hướng dẫn khách hàng cách theo dõi lượng điện tiêu thụ qua các ứng dụng của ngành Điện. Ảnh: ĐVCC.

Với hệ thống chiếu sáng công cộng, đèn quảng cáo, trang trí ngoài trời, chiếu sáng giao thông sẽ được áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành trong chiếu sáng công cộng, thay thế đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tích hợp năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Trong giai đoạn 2020-2025, hệ thống này phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ cho các hoạt động chiếu sáng, quảng cáo, trang trí nêu trên.

Ngoài ra, EVNHANOI còn tập trung nâng cao nhận thức của khách hàng sử dụng điện trong việc quản lý nhu cầu điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả; từng bước mở rộng đối tượng khách hàng tham gia Chương trình quốc gia về DSM đến cả các khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; từng bước chuyển từ khách hàng sử dụng điện truyền thống sang khách hàng sử dụng điện thông minh. Năm 2023, ngành Điện Thủ đô phấn đấu đạt 1.050 hộ gia đình sử dụng điện tiết kiệm tiêu biểu.

EVNHANOI cũng chú trọng đến việc triển khai các phương án kỹ thuật để giảm tổn thất điện năng, thực hiện đúng tiến độ đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn để nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất kỹ thuật, thực hiện phương án cải tạo nâng cấp lưới điện, các phương án sửa chữa củng cố, nâng cấp lưới điện đáp ứng các kịch bản đảm bảo điện hè. 

Song song với việc khai thác các nguồn năng lượng sơ cấp, EVNHANOI mong muốn nhận được sự hưởng ứng và phối hợp của các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan công sở và hộ gia đình trên địa bàn thành phố cùng chung tay sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia.


  • 07/02/2023 02:32
  • T.Huyền
  • 3238