Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, đảm bảo vận hành an toàn hiệu quả các nhà máy thuỷ điện Sơn La và Lai Châu

Đó là một trong những chỉ đạo của ông Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Công ty Thủy điện Sơn La. Hội nghị diễn ra ngày 20/1, tại Sơn La.

Tham dự hội nghị có ông Lê Hồng Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Về phía EVN có ông Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); ông Phạm Hồng Phương – Phó Tổng giám đốc EVN.

Hoàn thành toàn diện nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị

Theo ông Khương Thế Anh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, năm 2011, Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La đã phấn đấu thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; tổ chức tốt việc phổ biến, quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của nhà nước cho cán bộ, đảng viên và người lao động; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng quy định về công tác quy hoạch, đánh giá, nhận xét, phân loại cán bộ, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác cán bộ.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai đảm bảo chương trình, nội dung theo kế hoạch đề ra. Công tác dân vận của Đảng, chăm lo xây dựng các đoàn thể trong cơ quan vững mạnh; các phong trào hoạt động, phong trào thi đua được tổ chức có hiệu quả. 

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nhưng Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La đã tập trung chỉ đạo sát sao mọi mặt công tác của đơn vị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác vận hành nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đáp ứng kế hoạch được giao. Tổng sản lượng điện sản xuất của 2 nhà máy trong năm 2021 gần 10,7 tỷ kWh, đạt 100,81% so với kế hoạch EVN giao.

Công ty thực hiện vượt mức nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí phần lớn các chỉ tiêu Tập đoàn Điện lực Việt Nam quy định. Các nhiệm vụ khác như: thực hiện chủ đề năm, quản trị, cải cách hành chính, truyền thông, văn hóa doanh nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý chất lượng, chuyển đổi số, phòng chống dịch bệnh COVID-19 được quan tâm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, đảm bảo kế hoạch.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ông Lê Hồng Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Bằng khen của Thủ tướng cho 2 cá nhân thuộc Công ty Thủy điện Sơn La

Chủ động thích ứng linh hoạt trong năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN đề nghị Đảng ủy Công ty Thủy điện Sơn La cần tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành Nghị quyết năm 2022 của Đảng ủy công ty. Trong đó tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức, xác định đây là nhiệm vụ then chốt nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường, chủ động nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ phù hợp với quá trình đổi mới doanh nghiệp; chú trọng công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo chính trị và chuyên môn cho các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý. Chỉ đạo tổ chức phổ biến, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” theo các mục tiêu và định hướng cụ thể, phù hợp thực tiễn công tác.

Lãnh đạo EVN cũng đề nghị cấp uỷ đảng tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị chuyên môn được EVN giao. Trong đó có: tuân thủ phương thức vận hành và quy trình liên hồ chứa đảm bảo ổn định cung cấp điện, đặc biệt các tháng mùa khô năm 2022, đáp ứng các mục tiêu về an toàn chống lũ, hiệu quả về phát điện; nâng cao độ tin cậy trong vận hành, độ khả dụng tổ máy, giảm tối thiểu suất sự cố tổ máy, đề cao kỷ luật lao động trong vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan.

Ông Lê Hồng Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La trao Bằng khen của UBND tỉnh Sơn La cho các cá nhân thuộc Công ty Thủy điện Sơn La

Tập trung cho công tác quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật, kịp thời phát hiện các khiếm khuyết thiết bị để xử lý, đảm bảo vận hành an toàn thiết bị, đáp ứng tối đa yêu cầu huy động của hệ thống. Phối hợp chặt chẽ với EVNPSC tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa theo hiện trạng đối với hệ thống thiết bị công nghệ để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn tin cậy. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, chủ động ứng dụng công nghệ mới trong quản trị doanh nghiệp và vận hành nhà máy. Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự Công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân cũng bày tỏ niềm tin tưởng: “Với quyết tâm chính trị cao, sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo công ty; sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, người lao động, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ Công ty Thủy điện Sơn La sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm thống nhất thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn năm 2022”.