Ngành Điện thực hiện khai báo hồ sơ trực tuyến

Cục Điều tiết Điện lực thông báo về việc các tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo trực tuyến 4 loại thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện lực qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương.

Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương

Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) ngày 13/2/2017 ra văn bản số 05/TB-ĐTĐL thông báo về việc triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến. 

Theo đó, đối với thủ tục hành chính gồm: Cấp giấy phép hoạt động điện lực; Đăng ký tham gia thị trường điện; Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực; Phê duyệt chủ trương mua bán điện với nước ngoài sẽ thực hiện khai báo hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ http:online.moit.gov.vn; Các tổ chức, cá nhân không khai báo hay gửi hồ sơ theo hình thức truyền thống qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Cục Điều tiết Điện lực như trước đây. 

Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương (http:online.moit.gov.vn) được khai trương ngày 23/12/2016, cho phép người dân, doanh nghiệp có thể thực hiện tất cả các dịch vụ công trực tuyến cấp 3, 4 của Bộ bằng 1 tài khoản duy nhất trên Cổng này.

Hiện, trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công Thương gồm 56 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 12  dịch vụ công trực tuyến mức 4, trong 17 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, gồm: Công nghiệp nhẹ; Hóa chất; Nhượng quyền thương mại; Dịch vụ thương mại; Năng lượng; Vật liệu nổ công nghiệp; Kiểm định An toàn kỹ thuật; Khoa học công nghệ; Công nghiệp nặng; Điều tiết điện lực; Thương mại điện tử; Xuất nhập khẩu; Công nghiệp địa phương; An toàn thực phẩm; Xúc tiến thương mại; Lưu thông hàng hóa trong nước và Quản lý cạnh tranh.


  • 16/02/2017 01:33
  • Ngân Hà
  • 22825