Nguyên tắc vận hành hồ chứa thủy điện để cắt, giảm lũ

Khi có bão, mưa lớn liên tục thường sẽ có lũ về từ thượng nguồn. Lúc này, các hồ thủy điện, thủy lợi phải thực hiện các quy trình điều tiết xả lũ một cách hợp lý theo quy định, vừa bảo đảm an toàn công trình, vừa giảm thiệt hại cho hạ du. Do trước khi có lũ, hồ chứa đã dành trước một phần dung tích đón lũ nên khi có lũ về, toàn bộ hoặc một phần nước lũ sẽ được tích lại trong hồ; nhờ đó góp phần cắt lũ, giảm lũ cho hạ du.

Ghi chú trong hình:

- Q chạy máy: lưu lượng nước đi qua máy phát thủy điện

- Q xả tràn: lưu lượng nước xả tràn

- Q về: lưu lượng nước lũ về hồ


  • 17/10/2021 06:00
  • Nguồn: Ban Truyền thông EVN
  • 2376