Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được đoàn chuyên gia khảo sát của một số bộ, ngành đánh giá 'xanh, sạch, đẹp'

Ngày 25/3, đoàn công tác gồm nhiều chuyên gia của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Xây dựng đã tham quan, khảo sát tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (tỉnh Bình Thuận).

Đoàn đã khảo sát công tác bảo vệ môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 mở rộng. Đoàn đã tham quan cảng nhập than, nắm bắt tình hình các thông số nước thải, khí thải của nhà máy; bãi xỉ của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, cũng như tình hình sản xuất điện của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 thời gian qua.

Sau khi đi thực tế hiện trường, đoàn công tác đánh giá môi trường xung quanh nhà máy xanh - sạch - đẹp, không có bụi phát tán. Khu nước thải, kênh nước làm mát rất sạch, san hô đã xuất hiện ngay trên kè cảng than. Nhà máy đã hoàn chỉnh các thủ tục bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác truyền thông, công khai thông số quan trắc khí thải, nước làm mát trên bảng điện tử trước cổng nhà máy để người dân xung quanh giám sát, theo dõi.

Các nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nói chung và Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nói riêng đã đầu tư nhiều thiết bị, thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, đẩy mạnh việc tiêu thụ tro xỉ và đạt được nhiều kết quả.

Một số hình ảnh:

Đoàn công tác khảo sát tại cảng than Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Đoàn công tác nghe báo cáo công tác vận hành Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Đoàn công tác theo dõi các chỉ số về vận hành, môi trường tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Đoàn công tác khảo sát tại bải xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Bãi xỉ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4