Nhiệt điện Hải Phòng với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025

Chuyển đổi số đã dần trở thành xu thế không thể đảo ngược, nếu doanh nghiệp đứng ngoài, không tham gia vào quá trình này thì sớm muộn cũng sẽ thất bại. Nhận thức được vấn đề này, cũng như bám sát sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2, Ban chỉ đạo Chuyển đổi số của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) đã xác định mục tiêu và hành động cụ thể trong từng lĩnh vực, xây dựng đội ngũ nhân lực, thay đổi nhận thức trong điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, phát triển cơ sở hạ tầng, đảm bảo an ninh mạng để đẩy mạnh triển khai các giải pháp đảm bảo chất lượng và hoàn thành mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Sau gần hai năm triển khai thực hiện chuyển đổi số, đến nay, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Về lĩnh vực sản xuất: Việc triển khai áp dụng triệt để các ứng dụng liên quan đến hệ thống phần mềm Quản lý kỹ thuật (PMIS) đã nâng cao hiệu quả quản lý, theo dõi chặt chẽ và có hệ thống hơn các nguyên nhiên vật liệu, các công cụ dụng cụ, thiết bị… của toàn nhà máy.

Bên cạnh đó, công ty đã thiết lập công tác bảo dưỡng sửa chữa theo độ tin cậy RCM. Hoàn thành thí điểm đề tài ứng dụng thành tựu của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 như: Cải tiến hệ thống điều khiển và giám sát máy nghiền; lắp đặt camera giám sát tình trạng vận hành các phễu xỉ đáy lò, số hóa hệ thống đo chất lượng than online…

Nhân viên vận hành giám sát số liệu từ bàn điều khiển

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng, công ty đã triển khai áp dụng ứng dụng BIM trong công tác khảo sát thiết kế xây dựng nhà hành chính; triển khai áp dụng hệ thống phần mềm quản lý đầu tư Xây dựng 2.0 (IMIS 2.0); 100% các gói thầu thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Trong lĩnh vực quản lý vật tư, công ty đã triển khai áp dụng phần mềm quản lý vật tư bằng mã vạch để thực hiện quản lý vật tư trong kho giúp cho việc tìm kiếm vị trí vật tư thiết bị dễ dàng, tiện lợi và mang lại hiệu quả cao.

Về lĩnh vực quản trị nội bộ, 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu được tổng hợp xây dựng trên hệ thống BI; công ty đã triển khai thống nhất văn phòng số Digital Office; số hóa quy trình nội bộ đang triển khai áp dụng (từ ngày 1/1/2023); 90% quy trình nghiệp vụ không sử dụng bản giấy.

Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng sẽ tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2, ứng dụng triệt để các công nghệ mang tính đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 như: Trí tuệ nhân tạo (AI); Điện toán đám mây; Dữ liệu lớn (Big Data); Internet vạn vật (IoT)… Cùng với sự đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng như nâng cấp hệ thống mạng WANEVN, WAN thị trường điện, trang bị máy tính, laptop, đồng bộ trang thiết bị phục vụ hội nghị truyền hình toàn tổng công ty; bảo mật thông tin và nâng cao đào tạo nhận thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên…

Với những nỗ lực như trên, kỳ vọng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng sẽ hoàn thành được mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Link gốc


  • 11/04/2023 08:18
  • Theo Năng lượng Việt Nam
  • 4404