Nhớ Sơn La!

Sơn La thủy điện trong mơ/ Bạn hiền xa vẫn đợi chờ ta lên. Nguồn ảnh: Internet

Bỗng da diết nhớ Sơn La

Liệu người trên ấy nhớ ta, hỡi người?

Mê say tiếng nói, nụ cười

Chàng trai thủy điện vui, tươi đón mời.

 

Rừng xanh ánh mắt sao trời

Điệu xòe cuốn bước, chơi vơi mặt sàn

Áo em bay, vẫy gió ngàn

Hàng cây chớp chới, muôn vàn tay tiên.

 

Xòe rồi, xòe nữa, xòe thêm

Vít cần rượu cạn, mặc đêm ngắn dài

Khát khao mong đợi tháng ngày

Lên thăm thủy điện vòng tay bạn hiền.

 

Về đây chia sẻ nỗi niềm

Bõ khi cách trở hai miền ngược xuôi

Trao nhau ánh mắt thay lời

Hiểu lòng, vương vấn, khó rời xa nhau.

 

Cuộc vui tàn, phải nói câu

Chia tay thi sĩ vịnh sầu vào thơ

Sơn La thủy điện trong mơ

Bạn hiền xa vẫn đợi chờ ta lên.

 

Chong đèn, thao thức thâu đêm

Hồn thơ mê mải ngược miền Sơn La.


  • 13/03/2023 05:04
  • Thanh Cườm
  • 3582