'Những đột phá chiến lược và vai trò của cán bộ quản lý cấp 2 tại EVN'

Đây là chủ đề trao đổi của Tổng giám đốc EVN - ông Trần Đình Nhân với 44 học viên là cán bộ quản lý cấp 2 của Tập đoàn. Buổi trao đổi diễn ra sáng 6/8, qua hình thức trực tuyến.

Tại chương trình, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã chia sẻ với các học viên về Chiến lược phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Qua đó, giúp học viên nắm bắt, hiểu biết cặn kẽ về các chủ trương, chiến lược phát triển của Tập đoàn; về mô hình tổ chức, hoạt động, hệ thống quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chia sẻ với các học viên lớp CBQL cấp 2 qua nền tảng Zoom. Ảnh chụp màn hình.

Tổng giám đốc Tập đoàn cũng đã truyền đạt cho các học viên về những kinh nghiệm thực tế trong quản trị sản xuất, quản trị chiến lược, nghệ thuật lãnh đạo, xây dựng hình ảnh lãnh đạo.

Tại chương trình, những câu hỏi của các học viên cũng được Tổng giám đốc EVN giải đáp thoả đáng, xoay quanh một số nội dung trọng tâm của Tập đoàn hiện nay như: Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; kế hoạch hành động để triển khai chiến lược phát triển của EVN; chính sách thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao,...

Các học viên đặt câu hỏi cho Tổng giám đốc EVN tại chương trình. Ảnh chụp màn hình.

Để đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội với yêu cầu về chất lượng điện, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, nhiệm vụ của EVN là hết sức nặng nề. Lãnh đạo EVN luôn xác định, một trong những giải pháp đột phá là phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý - lực lượng nòng cốt, kiến tạo đường lối, chủ trương, chính sách phát triển của các đơn vị là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, hiện nay, EVN kết hợp với Khoa Quản trị & Kinh doanh (HSB), Đại học Quốc gia Hà Nội đã và đang tiếp tục triển khai các chương trình, khóa đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý cấp 1, 2, 3, 4 theo chương trình khung đã được Tập đoàn ban hành, nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo sự chuyển tiếp, liên tục, vững vàng ổn định giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ được giao, góp phần đưa EVN phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. 

Tham gia các khóa đào tạo, ngoài được lĩnh hội những bài giảng mang tính lý luận của các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành đến từ các trường đại học, học viện, các bộ, ban ngành Trung ương, học viên còn được trực tiếp đối thoại, trao đổi về kinh nghiệm quản lý chuyên ngành với đội ngũ cán bộ chủ chốt của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, để phát huy hiệu quả của các chương trình đào tạo, Tập đoàn còn yêu cầu mỗi học viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, trong đó đề xuất giải pháp đổi mới quản lý ngay tại đơn vị công tác và đánh giá hiệu quả mang lại khi thực hiện các giải pháp đó. 

Nhóm lãnh đạo chủ chốt cấp 2 của EVN gồm: Chủ tịch, thành viên HĐTV, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và tương đương của các đơn vị cấp 2; lãnh đạo các ban và văn phòng EVN;


  • 06/08/2021 10:40
  • Di Linh
  • 5240


Các Tin khác