Ông Nguyễn Hữu Chỉnh thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc EVNPECC1

Ngày 28/2, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 (EVNPECC1) ban hành Nghị quyết về việc giao nhân sự thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Hữu Chỉnh.

Theo Nghị quyết số 07/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 28/2/2021, Hội đồng quản trị EVNPECC1 quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Phạm Nguyên Hùng; đồng thời giao ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc EVNPECC1, kể từ ngày 01/3/2021 cho đến khi kiện toàn nhân sự Tổng giám đốc mới.

Trước khi được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ Tổng Giám đốc EVNPECC1, ông Nguyễn Hữu Chỉnh (sinh năm 1971, quê quán Bắc Giang) từng giữ các chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị EVNPECC1, Phó Tổng giám đốc EVNPECC1 phụ trách khối thủy điện...

Ông Phạm Nguyên Hùng - nguyên Tổng Giám đốc EVNPECC1 vừa được Bộ Công Thương tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo kể từ ngày 01/3/2021.

Xem chi tiết thông tin trong file đính kèm.

EVNPECC1_NQgiaoquyenTGD.pdf