PC Đà Nẵng nhận Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2020

Ngày 5/6, Công ty TNHH MTV Điện lực (PC) Đà Nẵng nhận được bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường thành phố, với “Giải thưởng Môi trường thành phố Đà Nẵng năm 2020”.

Ông Nguyễn Đình Tuân – Phó giám đốc PC Đà Nẵng đại diện công ty nhận Giải thưởng Môi trường TP Đà Nẵng năm 2020

Theo đó, PC Đà Nẵng đã triển khai giải pháp sử dụng máy biến áp tổn hao thấp Amorphous, góp phần giảm chỉ số thời gian mất điện bình quân trong năm của mỗi khách hàng (SAIDI) từ 577 phút xuống 153,9 phút; tỷ lệ tổn thất điện năng giảm từ 3,22% (năm 2016) xuống còn 2,35% (năm 2020).

Việc sử dụng máy biến áp tổn hao thấp không chứa PCB (chất hữu cơ khó phân hủy) góp phần giảm thiểu nguy cơ tác động đến môi trường và cộng đồng.

Lượng điện năng tiết kiệm trong vòng đời dự án là hơn 95 triệu kWh, giảm lượng phát thải khí nhà kính 1.571 tấn CO2/năm, tiết kiệm hơn 160 tỷ đồng (trong vòng 18 năm).

Sáng kiến đã nhân rộng, áp dụng hơn 937 máy biến áp Amorphous cho các công trình đầu tư xây dựng sửa chữa lớn trên địa bàn thành phố, góp phần đảm bảo an toàn vận hành, tin cậy trên lưới điện, bảo vệ môi trường, giảm khí nhà kính, chống biến đổi khí hậu.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, CBCNV PC Đà Nẵng nỗ lực thực hiện song hành các giải pháp sản xuất kinh doanh với bảo vệ môi trường, góp phần cùng thành phố khoác lên mình diện mạo xanh – sạch – đẹp..


  • 09/06/2022 10:53
  • Yên Bình
  • 5853