PC Nam Định phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2023

Ngày 13/11/2023, Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Định) đã tổ chức Lễ phát động Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Công ty và truyền hình trực tuyến đến 12 điểm cầu các đơn vị trực thuộc.

Ông Trần Mạnh Sỹ – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) chủ trì buổi lễ.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12 với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Nam Định luôn quan tâm tới công tác VSTBPN, bình đẳng giới; tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nữ CBCNV phát huy năng lực, tăng tỷ lệ nữ trong nhóm lao động quản lý, ngày càng thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực. Đồng thời, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CBCNV trong đơn vị.

Để thực hiện thành công Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, Ban VSTBPN Công ty Điện lực Nam Định kêu gọi tất cả CBCNV trong Công ty cùng chung tay chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại phụ nữ trẻ em; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động với những thông điệp về Bình đẳng giới, qua đó giúp cho mỗi người thay đổi nhận thức về cách phòng và chống bạo lực gia đình; tạo môi trường sống lành mạnh cho các thành viên trong gia đình được phát triển bình đẳng, góp phần xoá bỏ tư tưởng “trọng nam hơn nữ”. Xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần xây dựng xã hội văn minh, giàu đẹp.