PC Quảng Ninh: Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội thi Thợ giỏi EVN năm 2022

Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022 dành cho khối điều độ và phân phối điện sẽ được tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 12 - 15/10/2022. Thực hiện nhiệm vụ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị cho hội thi.

PC Quảng Ninh đã phối hợp chặt chẽ cùng với các đơn vị trực thuộc rà soát, lựa chọn các địa điểm tổ chức hội thi, cũng như nơi ăn, nghỉ và đi lại cho các đơn vị. 

PC Quảng Ninh chuẩn bị hiện trường cho hội thi

Chuẩn bị hiện trường cho thi thực hành, công ty đã thực hiện các phần việc như: xây dựng, bổ sung thiết bị hiện trường; san, gạt mặt bằng; chỉnh trang 5S; vệ sinh công nghiệp, kiểm tra tình trạng thiết bị; xử lý các yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến việc di chuyển của thí sinh và vận chuyển trang thiết bị dụng cụ…

Với mục tiêu “An toàn là trên hết”, PC Quảng Ninh cũng đã bố trí lực lượng CBCNV giám sát công tác an toàn trong suốt thời gian thi; đồng thời, xử lý khi có các phương tiện, người đi gần khu vực thi; chuẩn bị biển báo, biển chỉ dẫn, biển cấm, dây cảnh báo khu vực thi; chuẩn bị các sơ đồ lưới điện liên quan đến vị trí thi để phục vụ thủ tục cắt điện, bàn giao hiện trường…

Hội thi Thợ giỏi cấp Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022 dành cho khối điều độ và phân phối điện có sự góp mặt của tổng số 89 thí sinh từ 5 Tổng công ty Điện lực và 3 trung tâm điều độ hệ thống điện miền. 


  • 10/10/2022 09:41
  • Ngọc Lan - Hồng Việt
  • 4947