PC Sơn La: Hướng tới mục tiêu hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số

Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) đã tích cực ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ số vào các hoạt động sản xuất, kinh doanh, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động, hướng tới mục tiêu hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số theo đúng định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

PC Sơn La đang quản lý gần 550km đường dây cao thế và 6 trạm biến áp 110kV. Khối lượng đường dây lớn và trải dài, đi qua nhiều khu vực đồi núi, nên việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành, nhằm nâng cao năng suất lao động và tăng độ tin cậy cung cấp điện được công ty đặc biệt chú trọng.

Ông Phạm Tân Tiến - Đội trưởng Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế, Công ty Điện lực Sơn La cho biết: Hiện PC Sơn La đã sử dụng hiệu quả các phần mềm quản lý kỹ thuật như PMIS, GIS, bản đồ sét và thường xuyên được cập nhật, chuẩn hóa. Qua đó, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực và tiết kiệm chi phí, nhất là trong công tác sửa chữa bảo dưỡng được thực hiện dựa trên việc phân tích nhật ký vận hành, thu thập dữ liệu tình trạng thiết bị, từ đó phát hiện sớm các nguy cơ có thể gây ra sự cố để xử lý kịp thời.

  • CBCNV PC Sơn La trao đổi nghiệp vụ về quản lý hệ thống điện trên bản đồ số

Công ty cũng đã đưa Trung tâm điều khiển xa và các trạm biến áp không người trực đi vào vận hành, mang lại những hiệu quả rõ rệt trong công tác vận hành, điều hành lưới điện. Với việc ứng dụng hệ thống SCADA vào quá trình giám sát, thao tác thiết bị, xử lý sự cố được thực hiện đơn giản, trực quan, rút ngắn thời gian thực hiện, từ đó giảm nhân lực vận hành, nâng cao năng suất lao động, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy và đảm bảo vận hành an toàn hệ thống.

Ngoài ra, Trung tâm điều khiển xa còn thực hiện số hóa các quy trình nghiệp vụ phục vụ công tác vận hành như: chuẩn hóa, số hóa các biểu mẫu báo cáo, chuyển đổi dữ liệu thông số vận hành từ dạng vật lý sang dạng số; các thông tin sự cố cũng được cập nhập lên phần mềm, trang web đảm bảo tính công khai, minh bạch về số liệu… Việc số hóa sẽ từng bước thay đổi cách thức, thói quen làm việc hướng đến chuyển đổi số trong công ty.

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng cũng được PC Sơn La chuyển đổi số mạnh mẽ. Công ty đã triển khai chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ và khai thác thông tin về khách hàng, tài sản, con người, quy trình nghiệp vụ để thực hiện số hóa dữ liệu; phối hợp với các ngân hàng và tổ chức trung gian cung cấp các giải pháp thanh toán tiền điện cho khách hàng sử dụng điện với đa dạng các hình thức thanh toán như trích nợ tự động qua tài khoản các ngân hàng, ví điện tử… tạo điều kiện cho khách hàng có thể thanh toán tiền điện, tiền phí dịch vụ điện khác mọi lúc, mọi nơi.

Ông Trần Duy Trinh - Giám đốc Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) cho biết: từ đầu năm 2021, công ty đã xây dựng kế hoạch và triển khai đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công nhân có thể tiếp thu, sử dụng, khai thác hiệu quả hệ thống thiết bị, bảo đảm khai thác các phần mềm, ứng dụng dùng chung, dùng riêng. Đồng thời, triển khai phương án đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin có tính dự phòng cao, đảm bảo an toàn thông tin phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Để bảo đảm các mục tiêu theo kế hoạch chuyển đổi số của EVN, Công ty Điện lực Sơn La đang tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ theo đúng định hướng của EVN và EVNNPC; đồng thời nâng cao nhận thức cho các đơn vị và cán bộ, công nhân trong việc triển khai chuyển đổi số một cách linh hoạt, sáng tạo, góp phần hoàn thành chương trình chuyển đổi số của công ty.


  • 05/10/2022 10:21
  • Ngọc Diệp - Ngọc Thuấn
  • 5586