PTC 4 đảm bảo mục tiêu truyền tải điện an toàn gần 99 tỷ kWh điện

Đó là một trong những nhiệm vụ được Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4), tại buổi kiểm tra công tác kế hoạch năm 2019 của Công ty vừa qua.

Công nhân Công ty Truyền tải điện 4 thi công bảo trì đường dây

Ông Võ Đình Thủy - Giám đốc PTC 4 cho biết: Năm 2019, Công ty được giao chỉ tiêu sản lượng truyền tải là 98,95 tỷ kWh.

Chỉ tiêu về tổn thất điện năng (TTĐN) là 1,09%, trong đó chỉ tiêu riêng cho lưới 500 kV là 0,46% và lưới 220 kV là 0,86%.

Công ty đã giao chỉ tiêu TTĐN cho các truyền tải điện khu vực, yêu cầu xây dựng kế hoạch quản lý tổn thất chi tiết, thực hiện phân tích đánh giá xác định rõ nguyên nhân làm tăng TTĐN đến từng phần tử lưới điện.

Trong công tác đầu tư xây dựng, theo kế hoạch, PTC 4 thực hiện 32 công trình với tổng giá trị ước gần 543 tỷ đồng. Công ty đã xây dựng tiến độ điều hành thực hiện kế hoạch ĐTXD đến từng dự án, chi tiết tiến độ thủ tục các gói thầu, kế hoạch giá trị khối lượng hoàn thành và giải ngân theo từng tháng.

Đặc biệt, PTC4 được giao nhiệm vụ quản lý 2 dự án về công nghệ mới là Ứng dụng quản lý kỹ thuật trên nền tảng công nghệ GIS trên lưới truyền tải điện và Trang bị hệ thống an toàn, an ninh thông tin cho toàn EVNNPT. Tiến độ triển khai các dự án đều đảm bảo theo yêu cầu của EVNNPT. 

Tổng giám đốc EVNNPT Nguyễn Tuấn Tùng yêu cầu PTC 4 tập trung thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 đã được Tổng công ty giao; tăng cường công tác điều hành, kiểm tra, rà soát đảm bảo vận hành an toàn lưới điện và hạn chế các sự cố xảy ra do nguyên nhân chủ quan.

Tăng cường ứng dụng thiết bị bay Flycam trong quản lý vận hành đường dây truyền tải điện và có đánh giá hiệu quả ứng dụng này, so sánh với các phương pháp quản lý cũ. Ngoài ra cần nghiên cứu, đánh giá khả năng hoàn thành chỉ tiêu trạm thao tác xa và không người trực; báo cáo Tổng công ty về giải pháp rút người vận hành theo đúng kế hoạch trạm không người trực và quy định hiện hành.