Phát động thi đua liên kết hoàn thành Dự án TBA 220kV Ninh Phước và đấu nối

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phát động phong trào thi đua liên kết xây dựng công trình Trạm 220kV Ninh Phước và đấu nối từ ngày 24/3/2020 đến ngày 31/12/2020. Đây là một trong các công trình được Đảng uỷ EVN dự kiến gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Tổng công ty kêu gọi tất cả các đơn vị tham gia xây dựng dự án cùng ký cam kết thi đua với mục tiêu phấn đấu thi công các dự án công trình Trạm 220kV Ninh Phước và đấu nối đảm bảo tiến độ, chất lượng, yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; không để xảy ra tai nạn lao động.

Nội dung thi đua liên kết gồm: Đối với công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng (BT-GPMB) phấn đấu bàn giao xong phần móng và hành lang tuyến trong tháng 4/2020. Đối với công tác thi công xây lắp phần trạm biến áp 220kV sẽ nghiệm thu, đóng điện giai đoạn 1 ngày 28/6/2020; giai đoạn hoàn thiện ngày 15/12/2020. Đối với công tác thi công xây lắp phần đường dây đấu nối: Đúc móng hoàn thành ngày 10/5/2020; dựng cột hoàn thành ngày 30/5/2020; kéo dây hoàn thành ngày 15/6/2020.

Theo EVNNPT, tính đến nay mặt bằng cho trạm biến áp và đường dây vào trạm biến áp đã hoàn thành bàn giao cho đơn vị thi công. Phần nhánh rẽ 220kV đã bàn giao cho đơn vị thi công 9/12 vị trí, còn 3 vị trí chưa bàn giao do các vướng mắc. Hiện tại, Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) tập trung mọi nguồn lực để đôn đốc các đơn vị gấp rút triển khai đảm bảo tiến độ dự án.

Các đơn vị đang thi công vị trí lắp máy biến áp AT1 tại TBA 220kV Ninh Phước, ngày 31/3/2020

Đây là công trình trọng điểm với mục tiêu chính thu gom và giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực, truyền tải công suất lên lưới điện quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới, cũng như có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành kinh tế hệ thống điện quốc gia.

Dự án (quy mô công suất 2 x 250MVA) do EVNNPT làm chủ đầu tư, CPMB quản lý điều hành. Dự án được khởi công ngày 27/12/2019, với tổng mức đầu tư 352,987 tỷ đồng, được xây dựng tại xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. 

Theo CPMB, với tiến độ hiện nay, dự án đảm bảo kế hoạch đóng điện giai đoạn 1 vào tháng 6/2020 theo yêu cầu của Đảng ủy EVN để gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


  • 01/04/2020 01:00
  • Ngân Hà
  • 5333