Quảng Trị: Phát hiện vụ trộm cắp hơn 4.000 kWh điện

Qua theo dõi sản lượng điện tiêu thụ trên chương trình RF-Spider, Điện lực Khe Sanh (thuộc Công ty Điện lực Quảng Trị - PC Quảng Trị) tiến hành kiểm tra và phát hiện một khách hàng tự ý đấu nối sử dụng điện không qua hệ thống đo đếm điện để lấy cắp điện phục vụ sản xuất.

Trong quá trình kiểm tra, đơn vị đã phát hiện khách hàng H.C.H thường trú tại xã Hướng Linh (huyện Hướng Hóa) đã có hành vi trộm cắp điện bằng cách phá niêm chì hộp bảo vệ và niêm chì hộp đấu dây công tơ để đấu trực tiếp vào trước hệ thống đo đếm đưa vào sử dụng phục vụ sản xuất.

Điểm đấu nối trộm cắp điện không qua hệ thống đo đếm điện của khách hàng H.C.H

Theo đó, Điện lực Khe Sanh đã tiến hành lập biên bản vi phạm sử dụng điện, biên bản vi phạm hành chính, với sản lượng điện truy thu là 4.038 kWh, tương ứng với số tiền khách hàng bồi thường trên 13 triệu đồng. Đồng thời gửi hồ sơ đề nghị địa phương xử phạt theo thẩm quyền quy định.

Link gốc


  • 04/03/2021 04:12
  • Theo congthuong.vn
  • 4190