Sẵn sàng tiếp nhận vận hành đường dây truyền tải vượt biển dài nhất Đông Nam Á

Vừa qua, đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc (đường dây vượt biển dài nhất Đông Nam Á) đóng điện kỹ thuật. Hiện dự án đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao cho Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4). Để chuẩn bị tiếp nhận vận hành, PTC4 có sự chuẩn bị như thế nào?

Trang evn.com.vn có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bảy - Phó Giám đốc Công ty Truyền tải điện 4 (Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia).

PV: Xin ông cho biết, để chuẩn bị tiếp nhận vận hành đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc, đơn vị đã có sự chuẩn bị như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Bảy – Phó Giám đốc PTC4

Ông Nguyễn Văn Bảy: Từ tháng 11/2020, Công ty Truyền tải điện 4 được EVNNPT giao nhiệm vụ tiếp nhận vận hành đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc. Trong thời gian này đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc đang triển khai công tác xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt. Công ty đã tổ chức nhân sự cùng phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Nam (chủ đầu tư dự án) sớm tiếp cận hồ sơ công trình để nghiên cứu và lập phương án cho công tác chuẩn bị sản xuất và quản lý vận hành sau này.

Công ty đã xác định công trình đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc là công trình có tầm quan trọng với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, quốc phòng, kinh tế xã hội và góp phần phát triển biển đảo Phú Quốc, do đó đã thành lập Đội công tác để tham gia khảo sát hiện trạng và nghiệm thu công trình đánh giá chất lượng, xây dựng quy trình vận hành đường dây, xây dựng cơ chế phối hợp chính quyền địa phương, xây dựng phương án chuẩn bị sản xuất bao gồm nhân sự, dụng cụ thiết bị duy tu bảo dưỡng và cơ sở vật chất để tiếp nhận quản lý vận hành công trình.

PV: Đây là đường dây truyền tải vượt biển đầu tiên và dài nhất Đông Nam Á, theo ông đâu là những thách thức trong quản lý, vận hành?

Ông Nguyễn Văn Bảy: Một trong những khó khăn thách thức đối với công tác quản lý vận hành của chúng tôi là chưa có kinh nghiệm quản lý đường dây trên biển. Tiếp nữa là khó khăn trong việc kiểm tra sửa chữa, xử lý sự cố đường dây khi sóng to, gió lớn, thời tiết bất thường, thời gian xử lý sự cố kéo dài. Đường dây trên biển cũng tiềm ẩn nguy cơ bị va chạm bởi các tàu thuyền hoạt động trên biển.

Do đó, công ty đã chủ động xây dựng phương án quản lý vận hành với các tiêu chí như sau: tuyển chọn công nhân quản lý vận hành đường dây có sức khỏe tốt và kinh nghiệm làm việc với khu vực sông nước, tổ chức học tập kinh nghiệm các nước có mô hình đường dây tương tự. Công ty nghiên cứu ứng dụng và trang bị các công nghệ giám sát đường dây. Phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng để xây dựng qui chế phối hợp bảo vệ đường dây trên biển; tổ chức tuyên truyền và vận động các hộ dân có tàu thuyền đánh cá trong khu vực để phối hợp bảo vệ đường dây.

Ngoài ra, để đảm bảo quản lý vận hành đường dây vượt biển đầu tiên, công ty sẽ thường xuyên tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác quản lý vận hành để kịp thời bổ sung vào qui trình vận hành đường dây.

Công nhân PTC4 kiểm tra vận hành đường dây 220kV Kiên Bình – Phú Quốc

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ, phối hợp. Trong đó, vai trò của các cấp chính quyền địa phương rất quan trọng trong công tác quản lý vận hành đường dây vượt biển. Chúng tôi đã liên hệ làm việc với UBND tỉnh Kiên Giang và được sự đồng thuận rất lớn. Hiện nay, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao cho Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang làm đầu mối xây dựng quy chế phối hợp và lấy ý kiến của các ban ngành để hỗ trợ công tác quản lý vận hành đường dây.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác vào khảo sát tuyến đường dây trên biển để chỉ đạo cho PTC4 triển khai xây dựng phương án quản lý vận hành, xây dựng trang thiết bị quản lý vận hành và cơ sở vật chất, đào tạo cho đội ngũ công nhân tham gia quản lý vận hành.

PV: Xin cảm ơn ông!

Dự án đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc:

- Là đường dây 220kV vượt biển đầu tiên tại Việt Nam;

- Tổng mức đầu tư: hơn 2.200 tỉ đồng;

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Nam;

- Tiếp nhận vận hành: Công ty Truyền tải điện 4

- Đóng điện giai đoạn 1: Tháng 10/2022.

- Khi đi vào hoạt động, góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và tin cậy cho nhu cầu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh, quốc phòng tại TP. Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)