TBA 220 kV Quy Nhơn được nâng công suất lên 500 MVA

Máy biến áp (MBA) AT1 tại Trạm 220 kV Quy Nhơn đã được nâng công suất từ 125 MVA lên 250 MVA. Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã đóng điện đưa thiết bị vào vận hành.

Máy biến áp AT1 của TBA 220 kV Quy Nhơn vừa được nâng công suất lên 250 MVA

Như vậy, Trạm này đang vận hành với 2 MBA 250 MVA. Việc nâng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải khu vực tỉnh Bình Định và các vùng phụ cận.

Công trình "Nâng công suất TBA 220 kV Quy Nhơn" là thành phần thuộc dự án "Nâng công suất các TBA 220 kV Quy Nhơn, Nha Trang, Krông Buk, Bảo Lộc và MBA 220 kV TBA 500 kV Pleiku". Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt điều hành quản lý dự án, PTC3 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Trước đó, CPMB đã hoàn thành các công trình nâng công suất các TBA 220 kV Nha Trang, Krông Búk.

 

 


  • 03/06/2019 05:00
  • Đinh Liên
  • 10706