TBA 220kV Dung Quất được nâng công suất lên 500MVA

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp (MBA) AT2 (220/110/22 kV - 250 MVA) TBA 220kV Dung Quất, nâng công suất của Trạm lên 500MVA.

Việc đóng điện đưa vào vận hành MBA AT2 tại TBA 220kV Dung Quất sẽ đảm bảo an toàn, tin cậy cung cấp điện cho Nhà máy Thép Hòa Phát Dung Quất và các phụ tải khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Ngãi. Cùng với đó giúp nâng cao khả năng cung cấp điện theo tiêu chí N-1, nâng cao chất lượng điện năng, độ ổn định, tin cậy cung cấp điện; giảm tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong lưới, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN/EVNNPT, tăng cường ổn định hệ thống điện.

Dự án Nâng công suất TBA 220kV Dung Quất do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành. Công trình được xây dựng trong khuôn viên TBA 220kV Dung Quất thuộc địa phận xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

CPMB đang tiếp tục hoàn thiện giai đoạn 3 của dự án với hạng mục “Hoàn thiện sơ đồ hình H phía 110kV từ sơ đồ cầu trong (2 máy cắt) tại TBA 110kV Dung Quất” và dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2019. Trước đó, CPMB đã hoàn thành đóng điện giai đoạn 1 của dự án vào ngày 27/12/2018.

 


  • 23/11/2019 11:37
  • Xuân Tiến
  • 40005