Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 7/2022

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước

1.1. Sáng 23/6, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội Đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp xúc cử tri các quận Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng, sau Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tại hội nghị, cử tri đã nghe đại diện đại biểu Quốc hội báo cáo về nội dung, kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV; báo cáo tổng hợp trả lời của các bộ, ngành và TP Hà Nội về ý kiến, kiến nghị của cử tri 3 quận trong kỳ tiếp xúc trước. Thay mặt các đại biểu Quốc hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao cử tri 3 quận nắm rất rõ tình hình Thủ đô, đất nước, phát biểu ý kiến ngắn gọn nhưng sâu sắc, đề cập trúng các vấn đề, đóng góp ý kiến rất xác đáng, mang tầm chiến lược và trách nhiệm của cử tri, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và Quốc hội khóa XV.

1.2. Sáng 12/6, tại điểm cầu chính ở tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đối thoại trực tiếp và trực tuyến với 4.500 công nhân lao động tại điểm cầu ở 63 tỉnh, thành phố, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, với chủ đề “Công nhân Việt Nam với khát vọng phát triển đất nước”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cùng đối thoại trực tiếp các câu hỏi của công nhân, người lao động trong cả nước. Nội dung tập trung 10 nhóm vấn đề như: Tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7; sửa đổi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo đảm quyền lợi cho công nhân, người lao động; chính sách về nhà ở, khám chữa bệnh, các phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc giải quyết chế độ, chính sách cho công nhân, người lao động bị mắc COVID-19; hỗ trợ vốn vay cho công nhân, người lao động; công tác chăm lo, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động; việc học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân; công tác tranh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động như không ký hợp đồng lao động, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, vi phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động, thời giờ làm việc...Thủ tướng đánh giá cao việc tổ chức, tập hợp các ý kiến, kiến nghị của công nhân; trân trọng cảm ơn sự đóng góp này của công nhân trong thời gian qua và trong cuộc đối thoại này. “Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, trong đó có Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp thu, lắng nghe các ý kiến, tập hợp các vấn đề; tập trung rà soát lại các cơ chế, thể chế, chính sách, nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện; chú ý tâm tư, nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của công nhân, người lao động”, Thủ tướng cho biết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tiếp thu, lắng nghe để công nhân đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Các địa phương phối hợp với các bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để giải quyết nguyện vọng chính đáng của công nhân.

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Trong các ngày 10/6 và 24/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ; Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến về một số nội dung về  công tác nhân sự các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối; thông qua dự thảo Quy chế sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc số 02-QC/ĐUK, ngày 26/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW gắn với Quy định số 01-QĐi/ĐUK về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công nhân viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và một số nội dung khác.

2.2. Ngày 21/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo và Tổ công tác triển khai thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố 02 Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và thông báo phân công nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo và Tổ công tác.

2.3. Ngày 23/6, Hội đồng Khoa học (HĐKH) các cơ quan Đảng Trung ương do đồng chí GS.TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch HĐKH các cơ quan Đảng Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác nghiên cứu khoa học. HĐKH Đảng ủy Khối đã triển khai các chuyên đề cơ sở nhằm nghiên cứu những vấn đề cụ thể, phục vụ thiết thực cho công tác chuyên môn, nổi bật là tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các ban, đơn vị Đảng ủy Khối sử dụng kết quả nghiên cứu các đề án cấp ban Đảng đã được nghiệm thu: Đề án “Phát huy vai trò giám sát của các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống”; đề án “Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong điều kiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về cơ cấu lại doanh nghiệp nhàn ước”; đôn đốc triển khai nghiên cứu Đề án cấp ban Đảng: “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đối với công tác thanh niên trong tình hình mới - thực trạng và giải pháp”.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1. Ngày 24/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, phiên tháng 6/2022. Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN chủ trì.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022; thông qua Kế hoạch cân đối vốn đầu tư xây dựng giai đoạn 2021-2025 của Công ty mẹ EVN. Hội nghị cũng thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Đề án sắp xếp, kiện toàn mô hình tổ chức đảng của Đảng bộ Tập đoàn theo Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 8/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước và một số nội dung khác.

2. Trong tháng 6, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Võ Văn Kiệt; 110 năm ngày sinh Đồng chí Nguyễn Văn Cừ trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn và định hướng các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn thực hiện tuyên truyền theo Đề cương do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

3. Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên Tập đoàn đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi về Cuộc thi trực tuyến “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên.

III. TIN THAM KHẢO

1.  Ngày 28/6, 29/6 tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn; đại diện Trung ương Đoàn, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và 123 đại biểu chính thức là những cán bộ đoàn, đoàn viên ưu tú tiêu biểu đại diện cho 4000 đoàn viên thanh niên ở các chi đoàn, đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên EVN.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn Thanh niên EVN cần thực hiện hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ Khối doanh nghiệp Trung ương: Đổi mới - sáng tạo - Phát triển doanh nghiệp” gắn với triển khai các nhiệm vụ chính trị của EVN. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong đoàn viên thanh niên gắn với thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đại hội đã bầu ra BCH Đoàn Thanh niên EVN khóa IV nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 21 đồng chí. Đồng chí Dương Thái Anh được bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên EVN khóa IV (bầu trực tiếp tại Đại hội). Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối DNTW lần thứ IV, dự kiến tổ chức vào tháng 9/2022.

2. Tối 24/6/2022 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ tổ chức Lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương. Tham dự buổi Lễ về phía lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn. Trên tinh thần tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam quyết định ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương số tiền là 10 tỷ đồng.

3. Ngày 23/6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức khóa đào tạo nhận thức về tiêu chuẩn ISO 45001:2018. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội và trực tuyến đến các đơn vị thuộc EVN với 450 học viên tham gia. Mục tiêu của khóa học này giúp các học viên trong các đơn vị thuộc EVN hiểu các định nghĩa, khái niệm và yêu cầu của ISO 45001 trên quan điểm thực hành; nhận biết được những lợi ích khi triển khai một cách hiệu lực hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001; hiểu mô hình thực hiện ISO 45001 theo chu trình PDCA.

4. Ngày 26/6, Bộ trưởng Bộ KH&CN - Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội đồng Hội đồng tư vấn KH&CN đánh giá an toàn đập, hồ chứa trên bậc thang thủy điện sông Đà và đoàn công tác đã kiểm tra công trình Nhà máy Thủy điện Lai Châu và Sơn La. Tại buổi kiểm tra, Bộ trưởng Bộ KH&CN - Huỳnh Thành Đạt, Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Thủy điện Sơn La trong thời gian qua đã rất chủ động ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ trong quản lý vận hành công trình, quản lý vận hành đập thủy điện. Việc ứng dụng khoa học công nghệ giúp vận hành an toàn, hiệu quả, giúp nâng cao năng suất lao động cho đơn vị.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đề nghị EVN và Công ty Thủy điện Sơn La tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ KH&CN đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, vận hành nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung ứng điện.

5. Trung tâm chăm sóc khách hàng Điện lực miền Trung (EVNCPC.CC) đã triển khai một giải pháp hiệu quả để có thể lập tức tìm hiểu sự hài lòng của khách hàng về chất lượng phục vụ qua tổng đài CSKH 19001909 của Trung tâm.

Theo đó, trước khi kết thúc cuộc gọi, Trung tâm CSKH cung cấp tính năng để khách hàng có thể trực tiếp đánh giá chất lượng phục vụ của điện thoại viên/tư vấn viên với 2 lựa chọn: "Hài lòng" (nhấn phím 1) và "Không hài lòng" (nhấn phím 0).  EVNCPC.CC là đơn vị đầu tiên trong 5 trung tâm CSKH ngành Điện triển khai tính năng cho phép khách hàng trực tiếp đánh giá hài lòng sau cuộc gọi.

7. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục tăng cường tuyên truyền trên trang điện tử, fanpage và nhóm Đồng nghiệp về tình trạng nắng nóng kéo dài làm tiêu thụ điện trong sinh hoạt tăng rất cao, phần lớn do sử dụng nhiều thiết bị làm mát như điều hòa nhiệt độ. Điều này cũng dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Ngay việc sử dụng điện trong sinh hoạt thì nguy cơ quá tải, sự cố, nhảy aptomat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ vào những ngày nắng nóng cao điểm cũng sẽ tăng cao so với bình thường.

Để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố cục bộ trên lưới điện cũng như trong gia đình, EVN tiếp tục khuyến cáo người dân, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cần chú ý sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đặc biệt vào các giờ cao điểm trưa và tối, cụ thể là buổi trưa từ 11h30 đến 14h30, buổi tối từ 20h00 đến 22h00. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26-27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và chú ý không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn.  các biện pháp bảo đảm an toàn điện trong mưa giông, ngập lụt; cảnh báo các cuộc gọi mạo danh ngành điện tại miền Nam; tích cực đưa dịch vụ điện lên môi trường mạng để Khách hàng của ngành điện có thể đăng ký dịch vụ điện, thanh toán, truy cập thông tin trực tuyến… mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, việc tăng - giảm sản lượng bất thường đều được đơn vị điện lực cảnh báo kịp thời.   

8. Đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải an toàn, ổn định trong mùa nắng nóng luôn là áp lực rất lớn đối với hệ thống truyền tải điện. Với mùa nắng nóng năm nay, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đã có những giải pháp vận hành an toàn lưới điện truyền tải, cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Để đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện, góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục cho sản xuất và đời sống nhân dân, EVNNPT đã chỉ đạo các đơn vị lập phương án ngăn ngừa sự cố cho từng trạm biến áp (TBA), từng đường dây để triển khai thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, khắc phục sự cố. Công tác thí nghiệm định kỳ thiết bị là nội dung quan trọng. Đến thời điểm hiện tại, EVNNPT đã thực hiện gần 19.000 hạng mục thí nghiệm tại 166 TBA, đạt 92,45% khối lượng, trong đó 68 TBA đã hoàn thành 100% khối lượng thí nghiệm định kỳ; tiến hành kiểm tra định kỳ thiết bị theo quy định; theo dõi, kiểm tra soi phát nhiệt, corocam để phát hiện các bất thường, tăng cường kiểm tra, theo dõi khi nắng nóng, truyền tải cao. Cùng với đó, Tổng công ty hoàn thành lắp đặt và thí nghiệm các mạch sa thải theo công suất trên đường dây 500 kV, mạch sa thải mất liên kết lưới 500 kV theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Các đơn vị bố trí tăng cường lực lượng ứng trực, sẵn sàng phương tiện, vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời xử lý sự cố, giảm thiểu thời gian mất điện.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

2. Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐUK, ngày 07/6/2022 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành về học tập Chuyên đề năm 2022: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 10-HD/ĐU, ngày 17/6/2022 về Triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

3. Thực hiện Kế hoạch số 49-KH/ĐUK, ngày 27/5/2022 của Đảng ủy Khối DNTW về việc tổ chức Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022; nhằm hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (mang tên Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII năm 2022 và Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2022; phát huy kết quả đã đạt được trong việc tích cực hưởng ứng, tham gia và đạt giải cao trong các Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2020, 2021. Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Công văn số 724-CV/ĐU, ngày 14/6/2022 để triển khai thực hiện. Phát huy thành công của Giải năm 2021, năm nay, Đảng ủy Tập đoàn giao chỉ tiêu mỗi tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn có ít nhất 03 tác phẩm tham dự Giải. Riêng Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Chi bộ Trung tâm Thông tin Điện lực mỗi đơn vị có ít nhất 06 tác phẩm tham dự Giải.Công đoàn Điện lực Việt Nam có ít nhất 06 tác phẩm tham dự Giải (tập trung ở Công đoàn các Tổng công ty Điện lực), Đoàn Thanh niên EVN có ít nhất 03 tác phẩm tham dự Giải.

Xem file Tại đây.


  • 06/07/2022 09:40
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 13791