Tài liệu sinh hoạt Chi bộ tháng 8/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ TRONG NƯỚC; HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW

1. Tình hình thời sự, chính trị trong nước:

1.1. Ngày 21/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ tại cuộc họp cho biết, 6 tháng đầu năm, kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công, nợ chính phủ, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt. Đã quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, tính chung, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 3,72%. Công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được đẩy mạnh. Các công trình, dự án chiến lược, quan trọng quốc gia được đẩy nhanh tiến độ. Các lĩnh vực văn hoá, xã hội, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân tiếp tục được chú trọng; thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, góp phần giữ vững môi trường hoà bình, huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Tuy nhiên, do kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, rủi ro, thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tình hình địa chính trị ngày càng phức tạp, cùng với một số hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong nước nên tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng thấp; hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiều lĩnh vực sụt giảm. Thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, phức tạp; một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, sợ sai, đùn đẩy, né tránh giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Một số cơ chế, chính sách, quy định pháp luật còn chưa đồng bộ, chồng chéo, thiếu thống nhất; phân cấp, phân quyền còn vướng mắc. Tình trạng thiếu điện, thuốc, vật tư, thiết bị y tế vẫn chưa được khắc phục triệt để. Tình hình lao động, việc làm ở một số địa phương, lĩnh vực, đời sống của một bộ phận người dân còn gặp khó khăn. Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tội phạm ở một số địa bàn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, nhất là an ninh mạng, ma tuý, tín dụng đen…

Sau khi nghe Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo, ý kiến góp ý của các cơ quan, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thảo luận và thống nhất, cơ bản tán thành những nhận định, đánh giá tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm theo báo cáo của Ban cán sự đảng Chính phủ. Bộ Chính trị cũng cơ bản đồng ý về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm, đồng thời nhấn mạnh thêm một số nội dung cần thực hiện.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ; khẩn trương, quyết liệt tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực phù hợp và tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát; tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo dõi sát, dự báo chính xác tình hình thế giới, trong nước, kịp thời phản ứng chính sách trước các tình huống phát sinh. Tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người dân để giảm áp lực chi phí, thúc đẩy sản xuất. Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá, kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận vốn tạo động lực tăng trưởng; rà soát, hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải pháp cụ thể để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh và củng cố, thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhấn mạnh: Triển khai quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thúc đẩy mạnh mẽ công tác giải ngân vốn đầu tư công; có giải pháp hiệu quả bảo đảm các thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, tín dụng ngân hàng, chứng khoán, khoa học công nghệ hoạt động an toàn, lành mạnh, bền vững; bảo đảm nguồn cung xăng dầu, nguồn điện cho sản xuất, tiêu dùng. Đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng trong nước cùng với đa dạng hoá thị trường, mặt hàng xuất khẩu; tập trung xử lý nhanh, hiệu quả các vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng, thuốc, vật tư y tế, quy định về kinh doanh xăng dầu, phòng cháy chữa cháy; triển khai quy hoạch điện VIII.

Đẩy mạnh hơn nữa phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chỉ đạo, theo dõi. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, góp phần phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin, giữ vững tâm lý thị trường, doanh nghiệp, nhà đầu tư; chú trọng đấu tranh phòng, chống thông tin xấu độc, sai sự thật, chống phá Đảng, Nhà nước.

1.2. Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023), chiều 28/7, Văn phòng Quốc hội phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn".

Chủ trì Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: đây là một cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề đặc biệt để lắng nghe tâm tư, trao đổi từ các đoàn viên, người lao động trên khắp cả nước. Diễn đàn còn có sự tham gia của 500 cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động của tất cả các tỉnh, thành phố, ngành, tập đoàn, tổng công ty trực thuộc đại diện cho 11 triệu đoàn viên, hơn 50 triệu người lao động cả nước. Diễn đàn đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến của người lao động do Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam trình bày với hơn 4.500 ý kiến liên quan đến 45 nhóm vấn đề lớn; đã có 21 lượt ý kiến đại diện cho đoàn viên công đoàn phát biểu trực tiếp.

2. Điểm một số hoạt động của Đảng ủy Khối DNTW

2.1. Ngày 27/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Hội nghị (Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về “Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương” và Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về “Kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ”)

Quy định số 114-QĐ/TW được ban hành trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quy định số 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, có bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp yêu cầu, sát tình hình thực tiễn. Phạm vi điều chỉnh trong Quy định 114-QĐ/TW mở rộng hơn so với Quy định số 205-QĐ/TW. Đó là quy định về hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý vi phạm. Cùng với đó, Quy định bổ sung đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm và có liên quan trong công tác cán bộ. Hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ, quy định riêng 1 chương gồm 3 điều (Điều 3, Điều 4, Điều 5) để giải thích, làm rõ các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Về hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được nêu trong Điều 3, cụ thể gồm: Lồng ghép ý đồ cá nhân khi thực hiện các khâu trong công tác cán bộ vì động cơ, mục đích vụ lợi hoặc có lợi cho nhân sự trong quá trình thực hiện công tác cán bộ; chỉ đạo, tham mưu các khâu trong công tác cán bộ theo quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quy định này đối với nhân sự không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; không đúng nguyên tắc, quy định, quy trình, quy chế, quyết định; khi nhận được đơn, thư phản ánh, tố cáo hoặc biết nhân sự có hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ nhưng thỏa hiệp, dung túng, bao che, không xử lý theo thẩm quyền, xử lý không đúng quy định hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Quy định số 114-QĐ/TW cũng đã bổ sung thêm các hành vi chạy chức, chạy quyền như: Chạy tuổi, thâm niên công tác, danh hiệu thi đua, khen thưởng, bằng cấp, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái, phong, thăng quân hàm… nhằm mục đích đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có được chức vụ, quyền lợi. Bên cạnh đó, Quy định này còn bổ sung thêm một số hành vi tiêu cực khác như: Thiếu trách nhiệm hoặc vì động cơ cá nhân làm thất lạc, mất hồ sơ cán bộ thuộc thẩm quyền xử lý; làm giả, làm sai lệch hồ sơ, tài liệu để được xem xét, thực hiện quy định, quy trình, quy chế, quyết định về công tác cán bộ; báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch đảng viên, lý lịch cán bộ, nhất là lịch sử bản thân và gia đình không đầy đủ, không trung thực; trực tiếp, thông qua người khác, lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội đưa thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng xấu đến công tác cán bộ…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh: Việc quán triệt, thực hiện nghiêm Quy định số 114-QĐ/TW nhằm góp phần nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, người lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ; làm cho công tác cán bộ ngày càng thực chất hơn. Để triển khai nghiêm túc Quy định của Bộ Chính trị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối phải nắm rõ quy định mới, cân nhắc đầy đủ, gương mẫu thực hiện, triển khai khách quan, công tâm trong việc quyết định công tác cán bộ. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối khẩn trương quán triệt các quy định trên; tiếp tục đổi mới từ phương thức quán triệt nghị quyết, đến thực hiện các quy chế, quy trình công tác Đảng, nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng tiếp tục triển khai thực hiện Quy định số 113-QĐ/TW, ngày 10/7/2023 của Ban Bí thư về “Thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở cho đảng ủy cơ sở mà cấp trên trực tiếp không phải là tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương”. Đơn vị nào gặp vướng mắc, khó khăn thì xin ý kiến của đảng ủy cấp trên xem xét, giải quyết để sớm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp Nhà nước.

2.2. Ngày 14/7/2023, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2023.

Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ nêu rõ: Gần 3 năm qua, Đảng bộ Khối đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh đan xen nhiều thuận lợi và khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối và các cấp uỷ, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tính đến ngày 30/6/2023, 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra đều đạt và vượt.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương cho biết, Hội nghị đã thống nhất rất cao những đánh giá của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III đều vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao so với mức đề ra. Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đã đi đầu, nghiêm túc thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia; tham gia điều tiết vĩ mô nền kinh tế; góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội, đảm bảo việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, bảo đảm chế độ, chính sách cho người lao động. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác của Đảng ủy Khối và các đảng bộ trực thuộc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Đồng chí lưu ý, giai đoạn 2023 - 2025 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Trong khi đó, các cấp ủy đảng trong Khối đang đối diện với thách thức rất lớn về khối lượng công việc, mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, nhất là với một số nơi có số lượng tổ chức đảng, đảng viên tăng mạnh sau bước đầu thực hiện nghiêm túc Quy định số 60-QĐ/TW, ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư. Các cấp ủy đảng trong Khối xác định phải nỗ lực cao nhất, kiên quyết, kiên trì đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và nghiêm túc, kịp thời quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự hướng dẫn, giám sát của các Ban Đảng Trung ương; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực triển khai hiệu quả các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra.

2.4. Ngày 10/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hoàng Công Thuỷ, Phó Chủ tịch Uỷ Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” dự và phát biểu tại Hội nghị.

6 tháng đầu năm 2023, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” Đảng uỷ Khối đã tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chỉ thị số 01-CT/ĐUK, ngày 21/12/2015 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, Chương trình hành động số 09-CTr/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện Chỉ thị 03 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng ủy Khối và Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động; Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối đã ban hành 04 kế hoạch, 02 văn bản; thực hiện kiểm tra đối với Ban Chỉ đạo 02 đảng ủy; xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và thảo luận chuyên đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chủ trương các doanh nghiệp trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau.

Các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục duy trì thực hiện chủ trương sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, góp phần hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong 6 tháng đầu năm, trong Khối đã có 311 thỏa thuận được ký kết mới và 338 thỏa thuận, hợp đồng được triển khai thực hiện giữa các doanh nghiệp với giá trị thực hiện hợp đồng gần 51.521 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp, đơn vị xác định việc thực hiện đấu tranh, ngăn chặn hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ người tiêu dùng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Ngoài việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, các doanh nghiệp đơn vị thực hiện việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm với bộ nhận diện thương hiệu tránh việc hàng nhái, hàng giả đồng thời đăng ký tiêu chuẩn hợp quy, hợp chuẩn các chủng loại hàng hóa với các cơ quan chức năng để có được sự bảo vệ khi có sự tranh chấp trên thị trường nội địa và xuất khẩu; tổ chức kiểm tra kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các đơn vị sản xuất, nhập khẩu.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhằm đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Đảng uỷ Khối; thảo luận chuyên đề “Các giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện chủ trương các doanh nghiệp trong Khối sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau” và nghe báo cáo nhanh kết quả xây dựng nâng cấp chuyên mục “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên Tạp chí Điện tử Đảng ủy Khối trên cơ sở kế thừa, hướng tới kết hợp với các nền tảng số, nâng cao chất lượng chương trình, đa dạng hóa nội dung và cập nhập thường xuyên thông tin mới nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

2.5. Ngày 07/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối cho rằng 6 tháng đầu năm 2023, các cấp uỷ, lãnh đạo doanh nghiệp, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong Khối đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, Đảng uỷ Khối về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đạt được những kết quả tích cực góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhận thức về dân chủ và thực hành dân chủ của cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được cũng còn những hạn chế, tồn tại cần có các giải pháp cụ thể tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm và thời gian tới.

Đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị, các Đảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC các Đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ và toàn diện hơn nữa các quan điểm chỉ đạo của Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị, các văn bản chỉ đạo của TW, Đảng ủy Khối, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy định số 11-QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (có hiệu lực từ ngày 01/7/2023). Ban chỉ đạo thực hiện QCDC các đảng ủy trực thuộc phải chủ động tham mưu cho cấp uỷ kịp thời ban hành các văn bản thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Đảng uỷ Khối về thực hiện QCDC ở cơ sở; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận gắn với việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó tập trung triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở và các quy chế, quy định liên quan theo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Triển khai kế hoạch kiểm tra việc thực hiện QCDC năm 2023 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện QCDC ở cơ sở và Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của Đảng ủy Khối; nội dung kiểm tra phải rõ ràng, thực chất, đúng quy định.

Đồng thời, yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối tiếp thu các ý kiến góp ý của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo hoàn thiện báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2023; tiếp tục rà soát, đôn đốc các Đảng ủy, Ban chỉ đạo các Đảng ủy trực thuộc thực hiện nội dung QCDC, kịp thời tham mưu cho Đảng uỷ Khối và Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại các Đảng ủy doanh nghiệp, đơn vị trong Khối đi vào nền nếp, hiệu quả; Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo Đảng ủy Khối, đề cao trách nhiệm tham mưu với cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về thực nhiệm Quy chế dân chủ ở cơ sở, các mô hình hiệu quả để nhân rộng góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện tốt QCDC ở cơ sở trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

II. TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN VÀ ĐƠN VỊ

1.  Ngày 04/7/2023, ngày 10/7/2023,  tại Hà Nội,  Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng và Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN dự và phát biểu chỉ đạo lớp học. Đồng chí nhấn mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên và bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng Đảng, do vậy, yêu cầu học viên phải xác định động cơ học tập đúng đắn, nghiêm túc, tự giác; phát huy tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy lớp học; tập trung nghiên cứu tài liệu, tăng cường trao đổi với giảng viên... Điều này không chỉ giúp học viên có thêm thông tin khi viết bài thu hoạch mà còn là tư liệu bổ ích cho các học viên trong quá trình công tác sau này.

2.  Ngày 13/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ EVN mở rộng Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cùng chủ trì hội nghị.

Báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 nêu rõ: Bên cạnh những tiền đề thuận lợi từ những kết quả đạt được ở nhiệm kỳ trước, EVN cũng đã gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có việc đảm bảo cung ứng điện trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng diễn ra tại nhiều nước trên thế giới; việc đảm bảo cân đối tài chính của EVN chịu ảnh hướng lớn của các yếu tố đầu vào; công tác đầu tư xây dựng các dự án điện tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư,…Trong bối cảnh đó, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đại hội (theo từng năm) đạt và vượt kế hoạch, có chỉ tiêu đã đạt trên 90% mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận, trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần III đã đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, có 5/5 chỉ tiêu mà Đảng bộ EVN đều thực hiện đạt và vượt.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các năm 2020 - 2021, EVN đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, bảo toàn và phát triển được vốn. Bước sang năm 2022, mặc dù EVN đã rất nỗ lực và quyết liệt để triển khai các giải pháp nội tại, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa dòng tiền, tuy nhiên vẫn không đủ đáp ứng được chi phí mua điện tăng cao đột biến. 6 tháng đầu năm 2023, tình hình hạn hán kéo dài, nguồn nước các hồ thủy điện thiếu hụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát điện dẫn đến hoạt động kinh doanh của EVN gặp nhiều khó khăn.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò một tập đoàn kinh tế chủ lực của Nhà nước, luôn đồng hành, có trách nhiệm cộng đồng. EVN đã tích cực chia sẻ với những khó khăn của khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cơ sở cách ly, cơ sở y tế, phòng chống dịch, trong đó đã thực hiện 5 đợt giảm giá điện với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, EVN đã đóng góp, hỗ trợ các hoạt động an sinh với tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng. Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành xây dựng đề án cơ cấu lại tập đoàn giai đoạn 2021- 2025 và hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của tập đoàn phù hợp với luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ EVN còn một số hạn chế, tồn tại, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ EVN cho biết, Đảng bộ EVN kiên trì thực hiện mục tiêu tổng quát cơ bản, toàn diện trên tất cả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội III đã đề ra, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân. Trong bối cảnh hết sức khó khăn, Đảng bộ EVN tiếp tục nỗ lực thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, với phương châm: Đảm bảo lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của tập đoàn; tập trung nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện và cân bằng tài chính; tăng cường công tác xây dựng Đảng phù hợp với quy mô tổ chức được mở rộng; xác định trọng tâm điểm để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Từ kết quả đánh giá thực hiện 13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, những định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ và cấp trên, cùng dự báo tình hình nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN quyết tâm thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra và đề xuất điều chỉnh 2 chỉ tiêu.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVN kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn tập đoàn nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3. Ngày 26/7, Đảng ủy EVN triệu tập Hội nghị Tập huấn kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng năm 2023 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở EVN có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, đồng chí Trịnh Mai Phương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy EVN; cùng các cán bộ chuyên trách công tác tuyên giáo của Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn thanh niên EVN.

Hội nghị được kết nối trực tuyến tới điểm cầu các tổ chức đảng trong Đảng bộ EVN, với sự tham gia của các cán bộ làm công tác báo chí, tuyên giáo, truyền thông và các cán bộ, đảng viên khác. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW quán triệt kế hoạch tổ chức, thể lệ Giải Búa liềm vàng Khối DNTW năm 2023; T.S Trần Bá Dung - Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả đạt giải cao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng. Cụ thể, đối với Giải Búa liềm vàng Khối DNTW, mục đích nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; nâng cao nhận thức và thu hút sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên, người lao động, phóng viên, biên tập viên; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối quan tâm, tích cực viết, sáng tác các tác phẩm về xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, truyền thông, cán bộ, đảng viên và người lao động đóng góp ý kiến về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; tiếp tục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; phát hiện những mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả; giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những gương người tốt, việc tốt.

Nội dung các tác phẩm báo chí tập trung 9 chủ đề: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính; chuyển đổi số tại DNNN và chuyển đổi số quốc gia; việc thực hiện Quy định 60, Quy định 87 của Ban Bí thư; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình; xây dựng Đảng về đạo đức, NQTW 4 về xây dựng Đảng, Chỉ thị 05; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Hội nghị cũng được nghe các giảng viên/nhà báo khách mời chia sẻ về kinh nghiệm sáng tạo tác phẩm báo chí thể loại chính luận; kỹ năng sáng tạo tác phẩm truyền hình; giới thiệu chủ đề, cách lựa chọn đề tài, khai thác, xử lý thông tin trong việc sáng tạo tác phẩm về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Đối với Đảng bộ EVN, công tác triển khai sáng tạo tác phẩm báo chí về công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng. Thời gian qua, Đảng ủy EVN chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tích cực hưởng ứng, tham gia Giải báo chí Búa liềm vàng Đảng ủy Khối DNTW và có nhiều cá nhân, tập thể đã đạt được nhiều thành tích cao. Năm 2021, Đảng bộ EVN là một trong 4 tổ chức Đảng thuộc Đảng ủy Khối DNTW nhận Bằng khen đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu. Năm 2022, Đảng bộ EVN được nhận bằng khen cho tập thể xuất sắc.

III. TIN THAM KHẢO

1. Ngày 24/7 tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần IV năm 2023. Trong 167 công nhân lao động tiêu biểu, xuất sắc được nhận giải thưởng, có 5 cá nhân đến từ các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhằm vinh danh công nhân, lao động trực tiếp sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. EVN có 5 gương mặt xuất sắc, tiêu biểu vinh dự được trao giải thưởng gồm: Kỹ sư Đỗ Tiến Trung, Công ty Điện lực Hóc Môn, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh; kỹ sư Phạm Văn Quân, Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Tổng công ty Phát điện 3; kỹ sư Ngô Huy Hoàn, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Tổng công ty Phát điện 1; kỹ sư Nguyễn Mai Thắng, Công ty Điện lực Nghệ An, Tổng công ty Điện lực miền Bắc; kỹ sư Huỳnh Ngọc Hoàng, Công ty Điện lực Hóc Môn, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh.

Các cá nhận nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh đều là những người hết mình với công việc, có ý chí kiên trì, bền bỉ, tinh thần lao động hăng say, sáng tạo, khát vọng cống hiến, say mê nghiên cứu cải tiến kỹ thuật, phát huy sáng kiến trong sản xuất. Nhiều sáng kiến đã tiếp cận tiến bộ khoa học công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh cho đơn vị, giải quyết các vấn đề nóng, vấn đề khó còn tồn tại trong công việc thường nhật, đồng thời đem lại giá trị làm lợi cao về kinh tế. Bên cạnh đó, họ cũng là những người đồng nghiệp thân thiết trong tổ, đội, phân xưởng, bộ phận, luôn quan tâm động viên chia sẻ, dìu dắt, bồi dưỡng, khích lệ đội ngũ công nhân, lao động trẻ, mới vào nghề nhanh chóng nắm vững tay nghề, kỹ thuật, tiếp thu và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến...

2. Ngày 28/7, tại Hà Nội, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân đã đến tặng hoa, chúc mừng Công đoàn Điện lực Việt Nam nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2023). Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân ghi nhận những thành tựu của Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn tổ chức Công đoàn sẽ tiếp tục phối hợp tốt với chuyên môn, là chỗ dựa vững chắc cho CNVCLĐ trong toàn tập đoàn.

Thay mặt cho CNVCLĐ EVN, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với tổ chức Công đoàn. Công đoàn Điện lực Việt Nam và các công đoàn trực thuộc sẽ tiếp tục tập hợp, đoàn kết CBCNV, đoàn viên và người lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của EVN trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI CỦA TRUNG ƯƠNG, ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW VÀ ĐẢNG ỦY TẬP ĐOÀN

1. Thực hiện Công văn số 1624 -CV/ĐUK, ngày 14/7/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về việc thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Hướng dẫn số 105-HD/BTGTW, ngày 29/5/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/7/2023, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành công văn số 1272-CV/ĐU về việc thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng và việc sử dụng cờ Đảng, chi tiết nội dung Công văn của Đảng ủy Tập đoàn và phụ lục hình ảnh minh họa đã được đăng tại Trang thông tin Điện tử Tập đoàn (Thẻ Đảng bộ EVN, mục Văn bản).

2. Ngày 24/7/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW đã ban hành Công văn số 345-CV/BTGĐUK về tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024. Ban Tổ chức sẽ trao thưởng cho các tác phẩm đạt Giải vào dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024). Công văn và Thể lệ giải tại đây.

3. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 10-NQ/TW); Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 06-NQ/TW); Kết luận số 49-KL/TW, ngày 20/02/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Kết luận số 49-KL/TW), Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành công văn số 1270-CV/ĐU, ngày 26/7/2023 để quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận trên của Bộ Chính trị, nội dung các nghị quyết, Kết luận trên được đăng tải tại Trang thông tin Điện tử Tập đoàn (Thẻ Đảng bộ EVN, mục Văn bản).


  • 02/08/2023 08:48
  • Ban Truyền Thông EVN
  • 8225